Nauczyciele

DYREKTOR
mgr Anetta Święch

WICEDYREKTORZY

 • mgr Aneta Brożek
 • mgr Barbara Kuklewicz
 • mgr Teresa Świętnicka
 • mgr Sylwia Turak

Przedmioty humanistyczne i artystyczne

język polski

mgr Cieśla Bernadeta
mgr Faltyn-Pokrywka Irena – wychowawca kl.4g
mgr Leśniowska-Skaza Agata
mgr Porosły Małgorzata
mgr Poparda Małgorzata
mgr Serek Agnieszka
mgr Zaklikiewicz-Micał Monika – wychowawca kl.4a

język angielski

mgr Czuba Małgorzata
mgr Filip Agnieszka
mgr Garstka – Matura Bernadeta – wychowawca kl.1e
mgr Kołodziej Agnieszka – wychowawca kl.2c
mgr Łabno Agnieszka – wychowawca kl.2a
mgr Łuszczyk Agnieszka
mgr Machalska Monika – wychowawca kl.4c
mgr Maziarz-Pasek Anna – wychowawca kl.3c
mgr Rawińska Anna – wychowawca kl.3g
mgr Słowińska Dorota – wychowawca kl.2g

język niemiecki

mgr Chabińska-Węgrecka Anna
mgr Janas Ewa
mgr Świętnicka Teresa

język francuski

mgr Polek Małgorzata
mgr Śliwińska – Kulesa Renata

język łaciński

mgr Furmańska Joanna

język włoski

mgr Polek Małgorzata
mgr Wajda Urszula

wos

mgr Bąk Michał
mgr Kuta Tomasz

historia

mgr Bąk Michał – wychowawca kl.1c
mgr Derendal Renata
mgr Kras Krystyna
dr Smoła Marek

historia i teraźniejszość

mgr Bąk Michał
mgr Kuta Tomasz

religia

ks. Janczura Wojciech
mgr Kras Barbara
ks. Ligęska Sebastian

historia sztuki

mgr Walecki Wojciech

wdż
 
mgr Sykała Ewa
mgr Święch Anetta
mgr Zielińska Renata

 

Przedmioty ścisłe i wf

matematyka

mgr Cebulska-Beberok Maria
mgr Czosnyka Anna – wychowawca kl.1f
mgr Jasnosz Beata – wychowawca kl.3e
mgr Korcyl Magdalena
mgr Kubień Beata
mgr Kubień Lesław – wychowawca kl.4d
mgr Leśniak Renata – wychowawca kl.1a

fizyka

mgr Dzieńska Grażyna
mgr Gajda Marek
mgr Regiec Paweł – wychowawca kl.3a
mgr Seruś Stanisław

chemia

mgr Drwal Maria
mgr Jakus-Piotrowska Barbara – wychowawca kl.2d
mgr Piątek Ewa – wychowawca kl.3b

psychologia

mgr Zielińska Renata

edukacja dla bezpieczeństwa

mgr Załęski Piotr

biologia

mgr Budzik Karolina – wychowawca kl.1g
mgr Kras Magdalena – wychowawca kl.3d
mgr Mleczek Katarzyna
mgr Mucha Krzysztof – wychowawca kl.1d

geografia

mgr Kopek Małgorzata – wychowawca kl.2e
mgr Ścieńska Magdalena – wychowawca kl.4e

informatyka

mgr inż.Chrząszcz Zygmunt
mgr inż.Dąbrówka-Długosz Agnieszka – wychowawca kl.1b
mgr Dzieńska Grażyna

wychowanie fizyczne

mgr Adamczyk Kinga
mgr Chłopecka Monika – wychowawca kl.2b
mgr Kościńki Jarosław
mgr Mosio Jarosław
mgr Plichta Piotr
mgr Snopkowski Jacek
mgr Sroka Małgorzata
mgr Suski Jan
mgr Tutaj Paweł
mgr Żmuda Tomasz

przedsiębiorczość

mgr Furmańska Joanna
mgr Golińska Grażyna

Emerytowani nauczyciele

EMERYTOWANI NAUCZYCIELE IV LO:

Regina Baczyńska
Anna Baj
Jacek Belcarski
Maria Bilska
Irena Bugajska
Bogumiła Burgielska
Danuta Bulaga
Bogusława Czapiga
Bożena Faber
Jolanta Ferenc-Zając
Maria Gazda
Jadwiga Gierlaszyńska
Czesław Gogola
Halina Gurbisz
Jan Hebda
Barbara Huk

Maria Kamykowska-Mróz
Małgorzata Kaźmierska
Danuta Kolendo
Anna Kordela
Anna Krakowska
Teresa Leśniak
Marianna Łoboda
Anna Makara
Władysława Małopolska
Jadwiga Mazanek
Zofia Nieć
Ewa Obrzut
Jadwiga Pilch
Maria Powroźnik
Dorota Pyra-Kapłońska
Barbara Ropek
Zdzisława Siudut
Marek Skowyra

Anna Skórska
Barbara Słowik
Adolf Stach
Czesław Sterkowicz
Wanda Sterkowicz
Władysław Strejczek
Maria Sułowska
Maria Sznajder
Aleksandra Twardy
Marta Walczak
Władysław Węgiel
Maria Wielgus
Franciszek Witek
Bogumił Włodarz
Anna Wróbel

EMERYTOWANI PRACOWNICY ADMINISTRACJI I OBSŁUGI:

Grażyna Boruta
Danuta Ciepielowska
Danuta Izworska
Halina Kołeczek
Józef Kołeczek
Krystyna Klich
Helena Knapik
Maria Król
Bogumiła Miś

Alicja Ostręga
Stanisława Pacan
Stanisława Pikus
Wanda Smolińska
Irena Srebro
Stanisława Stańczyk
Danuta Wilczyńska
Genowefa Witek
Stanisław Zaranek
Krystyna Zięba
Krystyna Ziemian
Maria Żyra

PEDAGOG SZKOLNY

GABINET TERAPEUTY PEDAGOGICZNEGO

 mgr Beata Rój

Poniedziałek7:00 - 15:00
Wtorek7:00 - 14:30
Środa7:00 - 8:00
Czwartek7:00 - 9:45
Piątek7:00 - 10:45

Terapia pedagogiczna

Poważnym problemem współczesnej szkoły jest zagadnienie niepowodzeń szkolnych, które rozpatruje się wieloaspektowo zarówno od strony przyczyn, objawów, jak i możliwości ich przezwyciężania. W zależności od źródeł niepowodzeń szkolnych, a więc uwarunkowań środowiskowych, wychowawczych czy też tkwiących w samych uczniach, podejmuje się różne sposoby pracy w celu ich likwidacji. Chcąc prawidłowo kierować rozwojem dziecka i jego wychowaniem, doskonalić uzdolnienia i zalety, a zwalczać i usuwać braki należy przede wszystkim dokładnie poznać dziecko, obserwować jego zachowanie w różnych sytuacjach.
Jednym ze sposobów pomocy dziecku, które narażone jest na niepowodzenia szkolne jest szeroko rozumiana terapia pedagogiczna. Terapia pedagogiczna  jest to oddziaływanie za pomocą środków psycho-pedagogicznych na przyczyny i przejawy trudności w uczeniu się, mające na celu eliminowanie niepowodzeń szkolnych oraz ich ujemnych konsekwencji (poziom samooceny, niechęć do dalszej nauki, zaburzenia koncentracji uwagi, zaburzenia kontaktów interpersonalnych, nerwice, trudna i patologiczna sytuacja domowa- zbyt duży nacisk na naukę), likwidowanie przyczyn, wyrównywanie wiadomości szkolnych, kompensacja.
Brak osiągnięć w nauce, częste niepowodzenia zazwyczaj wiążą się z trudnościami w czytaniu, pisaniu, liczeniu i innych czynnościach szkolnych.
Terapia pedagogiczna stwarza dzieciom możliwości wszechstronnego rozwoju.
W celu eliminowania niepowodzeń szkolnych oraz ich ujemnych konsekwencji oddziaływuje się za pomocą środków pedagogicznych na przyczyny i przejawy trudności dzieci w uczeniu się.Terapię pedagogiczną prowadzi się w formie indywidualnej i grupowej (liczba uczestników zajęć wynosi od 2 do 5 uczniów), by spowodować określone, pozytywne zmiany w zakresie sfery poznawczej i emocjonalno – motywacyjnej oraz wiedzy i umiejętnościach dziecka.

Celem terapii pedagogicznej jest:

 • Stymulowanie i usprawnianie rozwoju funkcji psychomotorycznych.
 • Wyrównywanie braków w wiadomościach i umiejętnościach uczniów.
 • Eliminowanie niepowodzeń szkolnych oraz ich emocjonalnych i społecznych konsekwencji – dzieci wymagają wyrównywania braków w sferze psychicznej

w skutek doświadczania negatywnych ocen i kar, a więc zainteresowanie ich tym co jest dla nich atrakcyjne i możliwe do osiągnięcia oraz dostrzeganie uzdolnień, sukcesów i pozytywnych cech

mgr Renata Zielińska
tel. (14) 633 03 46

Poniedziałek10.00 – 13.30
Wtorek08.00 – 13.30
Środa10.00-13.30, 14.30-15.30
Czwartek09.00 – 12.00
Piątek09.00 – 11.30

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie!

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną i tym samym brakiem możliwości osobistych spotkań i bezpośrednich rozmów z uczniami i rodzicami, informuję o możliwości kontaktu z pedagogiem szkolnym za pomocą poczty służbowej lub dziennika elektronicznego oraz poprzez messengera Renata Wyskiel, czy MS Teams.
Proszę również w sytuacjach pilnych, nie cierpiących zwłoki kontaktować się z wychowawcą klasy z prośbą o przekazanie informacji pedagogowi.

Jednocześnie informuję, iż instytucją wspomagającą pracę naszej szkoły jest:

 • Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna, ul. Chyszowska 3, telefon (14) 655 99 95
 • Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno – Terapeutyczna, ul. Szujskiego 25,
 • telefon (14) 6222796,  (14) 6362796
 • e-mail: sekretsppt@umt.tarnow.pl


  ZWRÓĆ SIĘ DO PEDAGOGA SZKOLNEGO, GDY:

  •    Czujesz, że nikt Cię nie rozumie, jesteś samotny.
  •    Nie potrafisz porozumieć się z nauczycielem.
  •    Masz problemy rodzinne, znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej.
  •    Chcesz podzielić się swoją radością, sukcesem.
  •    Chciałbyś pomóc innym, ale nie wiesz w jaki sposób.
  •    Masz ciekawe pomysły, którymi chcesz się podzielić.
  •    Przyjdź także z każdą sprawą, z którą sam nie potrafisz sobie poradzić.

  Obszary dziania pedagoga szkolnego obejmują w zasadzie wszystkie płaszczyzny szkolnego życia.

  PEDAGOG SZKOLNY:
  •    Udziela uczniom pomocy w eliminowaniu napięć psychicznych nawarstwiających się na tle niepowodzeń szkolnych.
  •    Udziela porad uczniom w rozwiązywaniu trudności powstających na tle konfliktów rodzinnych.
  •    Udziela porad uczniom posiadającym trudności w kontaktach rówieśniczych i środowiskowych.
  •    Przeciwdziała skrajnym formom niedostosowania społecznego młodzieży.
  •    Rozpoznaje warunki życia i nauki uczniów sprawiających trudności w realizacji procesu dydaktyczno – wychowawczego.
  •    Udziela pomocy wychowawcom i nauczycielom w ich pracy z uczniami sprawiającymi trudności wychowawcze i dydaktyczne.
  •    Organizuje opiekę i pomoc materialną uczniom opuszczonym, osieroconym, uczniom z rodzin patologicznych, wielodzietnych, uczniom wychowującym się w rodzinach o szczególnie trudnej sytuacji materialnej.
  •    Wnioskuje o kierowanie spraw uczniów z rodzin zaniedbanych środowiskowo do odpowiednich sądów dla nieletnich.
  •    Wnioskuje o skierowanie uczniów osieroconych i opuszczonych do placówek opieki całkowitej.
  •    Organizuje i prowadzi zajęcia profilaktyczne dla młodzieży.

  KOLEŻENSKI  TELEFON  ZAUFANIA
  14·192 88 lub 14·622 40 43
  od poniedziałku do piątku w godzinach 16.00-18.00

  Telefon zaufania w sprawach Anoreksji i Bulimii
  12 423 20 59