Nauczyciele

DYREKTOR
mgr Anetta Święch

WICEDYREKTORZY

  • mgr Aneta Brożek
  • mgr Joanna Furmańska
  • mgr Teresa Świętnicka
  • mgr Sylwia Turak

Przedmioty humanistyczne i artystyczne

język polski

mgr Cieśla Bernadeta
mgr Faltyn-Pokrywka Irena – wychowawca kl.1b
mgr Leśniowska-Skaza Agata-wychowawca kl.1g
mgr Porosły Małgorzata-wychowawca kl.1da
mgr Poparda Małgorzata
mgr Serek Agnieszka
mgr Ewa Tomasik
mgr Zaklikiewicz-Micał Monika – wychowawca kl.1a

język angielski

mgr Czuba Małgorzata
mgr Filip Agnieszka
mgr Garstka – Matura Bernadeta – wychowawca kl.2e
mgr Kołodziej Agnieszka – wychowawca kl.3c
mgr Łabno Agnieszka – wychowawca kl.3a
mgr Łuszczyk Agnieszka-wychowawca kl.1db
mgr Maziarz-Pasek Anna – wychowawca kl.4c
mgr Rawińska Anna – wychowawca kl.4g
mgr Słowińska Dorota – wychowawca kl.3g
mgr Magdalena Żmuda
mgr Bożena Węgiel

język niemiecki

mgr Chabińska-Węgrecka Anna
mgr Janas Ewa
mgr Świętnicka Teresa

język francuski

mgr Polek Małgorzata
mgr Śliwińska – Kulesa Renata

język łaciński

mgr Furmańska Joanna

język włoski

mgr Polek Małgorzata
mgr Wajda Urszula

wos

mgr Kuta Tomasz

historia

mgr Derendal Renata
mgr Kras Krystyna – wychowawca kl.2c
dr Smoła Marek

historia i teraźniejszość

mgr Ireneusz Małopolski
mgr Kuta Tomasz

religia


ks. Szczepan Czyżycki
mgr Kras Barbara
ks. Ligęska Sebastian

 

wdż
 
mgr Sykała Ewa
mgr Święch Anetta
mgr Zielińska Renata

 

Przedmioty ścisłe i wf

matematyka

mgr Czosnyka Anna – wychowawca kl.2f
mgr Jasnosz Beata – wychowawca kl.4e
mgr Korcyl Magdalena– wychowawca kl.1f
mgr Kubień Beata
mgr Kubień Lesław 
mgr Leśniak Renata – wychowawca kl.2a

fizyka

mgr Dzieńska Grażyna
mgr Gajda Marek
mgr Regiec Paweł – wychowawca kl.4a
mgr Seruś Stanisław

chemia

mgr Jakus-Piotrowska Barbara – wychowawca kl.3d
mgr Marta Jaworska
mgr Piątek Ewa – wychowawca kl.4b

psychologia

mgr Zielińska Renata

mgr Katarzyna Ziobroń

edukacja dla bezpieczeństwa

mgr Załęski Piotr

biologia

dr Budzik Karolina – wychowawca kl.2g
mgr Kras Magdalena – wychowawca kl.4d
mgr Alicja Miszkurka-Cich – wychowawca kl.1c
mgr Mleczek Katarzyna
mgr Mucha Krzysztof – wychowawca kl.2d

geografia

mgr Kopek Małgorzata – wychowawca kl.3e
mgr Ścieńska Magdalena – wychowawca kl.1e

informatyka

mgr inż.Chrząszcz Zygmunt
mgr inż.Dąbrówka-Długosz Agnieszka – wychowawca kl.2b
mgr Dzieńska Grażyna

wychowanie fizyczne

mgr Adamczyk Kinga
mgr Chłopecka Monika – wychowawca kl.3b
mgr Kościńki Jarosław
mgr Mosio Jarosław
mgr Plichta Piotr
mgr Snopkowski Jacek
mgr Sroka Małgorzata
mgr Suski Jan
mgr Tutaj Paweł
mgr Żmuda Tomasz

przedsiębiorczość

mgr Furmańska Joanna
mgr Golińska Grażyna

Emerytowani nauczyciele

EMERYTOWANI NAUCZYCIELE IV LO:

Regina Baczyńska
Anna Baj
Jacek Belcarski
Maria Bilska
Irena Bugajska
Bogumiła Burgielska
Danuta Bulaga
Bogusława Czapiga
Bożena Faber
Jolanta Ferenc-Zając
Maria Gazda
Jadwiga Gierlaszyńska
Czesław Gogola
Halina Gurbisz
Jan Hebda
Barbara Huk

Maria Kamykowska-Mróz
Małgorzata Kaźmierska
Danuta Kolendo
Anna Kordela
Anna Krakowska
Teresa Leśniak
Marianna Łoboda
Anna Makara
Władysława Małopolska
Jadwiga Mazanek
Zofia Nieć
Ewa Obrzut
Jadwiga Pilch
Maria Powroźnik
Dorota Pyra-Kapłońska
Barbara Ropek
Zdzisława Siudut
Marek Skowyra

Anna Skórska
Barbara Słowik
Adolf Stach
Czesław Sterkowicz
Wanda Sterkowicz
Władysław Strejczek
Maria Sułowska
Maria Sznajder
Aleksandra Twardy
Marta Walczak
Władysław Węgiel
Maria Wielgus
Franciszek Witek
Bogumił Włodarz
Anna Wróbel

EMERYTOWANI PRACOWNICY ADMINISTRACJI I OBSŁUGI:

Grażyna Boruta
Danuta Ciepielowska
Danuta Izworska
Halina Kołeczek
Józef Kołeczek
Krystyna Klich
Helena Knapik
Maria Król
Bogumiła Miś

Alicja Ostręga
Stanisława Pacan
Stanisława Pikus
Wanda Smolińska
Irena Srebro
Stanisława Stańczyk
Danuta Wilczyńska
Genowefa Witek
Stanisław Zaranek
Krystyna Zięba
Krystyna Ziemian
Maria Żyra