Profile klas 2024/2025

Klasa A | limit miejsc: 12

matematyczno – fizyczna

Program klasy

Przedmioty rozszerzone:

 • matematyka
 • fizyka

Języki obce:

 • wiodący – j. angielski
 • drugi język obcy:
  język niemiecki – kontynuacja (stopień zaawansowania w zależności od poziomu grupy)
  język włoski lub język francuski- od podstaw (w zależności od ilości chętnych)

Dodatkowo:

 • obóz matematyczny
 • udział w wykładach z matematyki i fizyki na Uniwersytecie Jagiellońskim
 • zajęcia w Fabryce Przyszłości z wykorzystaniem najnowszych technologii cyfrowych
Przedmioty punktowane w postępowaniu rekrutacyjno-kwalifikacyjnym
 • język polski
 • matematyka
 • fizyka
 • informatyka
Klasa A | limit miejsc: 12

matematyczno-geograficzna

Program klasy

Przedmioty rozszerzone:

 • matematyka
 • geografia

Języki obce:

 • wiodący – j. angielski
 • drugi język obcy:
  język niemiecki – kontynuacja (stopień zaawansowania w zależności od poziomu grupy)
  język włoski lub język francuski – od podstaw (w zależności od ilości chętnych)
Przedmioty punktowane w postępowaniu rekrutacyjno-kwalifikacyjnym
 • język polski
 • matematyka
 • geografia
 • język angielski

Dodatkowo:

 • wyjazdowe praktyki terenowe z geografii w wybranych regionach Polski
 • wykłady i warsztaty prowadzone przez pracowników UJ na terenie uczelni oraz w szkole
 • zajęcia w Fabryce Przyszłości z wykorzystaniem najnowszych technologii cyfrowych
Klasa C | limit miejsc: 12

językowa: język angielski, język niemiecki, geografia

Program klasy

Przedmioty rozszerzone:

 • język angielski
 • język niemiecki
 • geografia

Dodatkowo:

 • cykliczne zajęcia z Native Speakerem (j. angielski)
 • udział w zajęciach w Instytucie Goethego w Krakowie,
 • przygotowanie do egzaminów zewnętrznych,
 • udział w projekcie Tarnowska Ligia Debatancka
Przedmioty punktowane w postępowaniu rekrutacyjno-kwalifikacyjnym
 • język polski
 • matematyka
 • geografia
 • język angielski
Klasa C | limit miejsc: 12

językowa: język angielski, język włoski, geografia

Program klasy

Przedmioty rozszerzone:

 • język angielski
 • język włoski
 • geografia

Dodatkowo:

 • cykliczne zajęcia z Native Speakerem (j. angielski)
 • udział w zajęciach w Instytucie Kultury Włoskiej w Krakowie
 • przygotowanie do egzaminów zewnętrznych,
 • udział w projekcie Tarnowska Ligia Debatancka
Przedmioty punktowane w postępowaniu rekrutacyjno-kwalifikacyjnym
 • język polski
 • matematyka
 • geografia
 • język angielski
Klasa D | limit miejsc: 24

patronacka biologiczno – chemiczna

Program klasy

Przedmioty rozszerzone:

 • biologia
 • chemia

Uzupełnienie:

 • język łaciński w naukach medycznych

Języki obce:

 • wiodący – j. angielski
 • drugi język obcy:
  język niemiecki – kontynuacja ( stopień zaawansowania w zależności od poziomu grupy)
  język francuski lub język włoski  – od podstaw ( w zależności od ilości chętnych)

 

Dodatkowo:

 • wsparcie merytoryczno – metodyczne Polskiej Akademii Nauk w Krakowie,
 • obóz biologiczny,
 • udział w zajęciach laboratoryjnych na Wydziale Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego,
 • możliwość udziału w warsztatach laboratoryjnych z chemii w Akademii Tarnowskiej
Przedmioty punktowane w postępowaniu rekrutacyjno-kwalifikacyjnym
 • język polski
 • matematyka
 • biologia
 • chemia
Klasa F | limit miejsc: 24

matematyczno – angielska

Program klasy

Przedmioty rozszerzone:

 • matematyka
 • język angielski

Uzupełnienie:

 • komunikacja interpersonalna i zarządzanie kapitałem ludzkim

Języki obce:

 • wiodący – j. angielski
 • drugi język obcy:
 • język niemiecki – kontynuacja ( stopień zaawansowania w zależności od poziomu grupy)
  język francuski lub język włoski  – od podstaw ( w zależności od ilości chętnych)

Dodatkowo:

 • cykliczne zajęcia z Native Speakerem
 • obóz matematyczny
 • zajęcia w Fabryce Przyszłości z wykorzystaniem najnowszych technologii cyfrowych
Przedmioty punktowane w postępowaniu rekrutacyjno-kwalifikacyjnym
 • język polski
 • matematyka
 • język angielski
 • drugi język obcy