Profile klas 2023/2024

Klasa A | limit miejsc: 31

matematyczno – fizyczno - informatyczna

Program klasy

Przedmioty rozszerzone:

 • matematyka
 • fizyka
 • informatyka

Języki obce:

 • wiodący – j. angielski*,
 • drugi język obcy:
  język niemiecki – kontynuacja
  język włoski – od podstaw

*język angielski realizowany jest w grupach według stopnia zaawansowania

Dodatkowo:

 • obóz matematyczny
 • udział w wykładach z matematyki i fizyki na Uniwersytecie Jagiellońskim
 • możliwość udziału w warsztatach weekendowych i letnich w ramach MChE z zakresu informatyki, fizyki, matematyki i przedsiębiorczości
 • w ramach projektu”Kwalifikacje zawodowe sukcesem na rynku pracy” udział w zajęciach: grafika komputerowa, innowacyjna nauka projektowania i tworzenia produktów, obsługa i projektowanie robota, programowanie obiektowe, programowanie aplikacji desktopowych, programowanie aplikacji internetowych, programowanie gier komputerowych.
Przedmioty punktowane w postępowaniu rekrutacyjno-kwalifikacyjnym
 • język polski
 • matematyka
 • fizyka
 • informatyka
Klasa B | limit miejsc: 31

humanistyczna

Program klasy

Przedmioty rozszerzone:

 • język polski
 • język angielski
 • historia

Języki obce:

 • wiodący – j. angielski*,
 • drugi język obcy:
  język niemiecki – kontynuacja
  język francuski – od podstaw

*język angielski realizowany jest w grupach według stopnia zaawansowania

Przedmioty punktowane w postępowaniu rekrutacyjno-kwalifikacyjnym
 • język polski
 • matematyka
 • język angielski
 • historia
Klasa C | limit miejsc: 16

językowa: język angielski, język niemiecki, geografia

Program klasy

Przedmioty rozszerzone:

 • język angielski
 • język niemiecki
 • geografia

Dodatkowo:

 • cykliczne zajęcia z Native Speakerem (j. angielski)
 • udział w zajęciach w Instytucie Goethego w Krakowie,
 • przygotowanie do egzaminów zewnętrznych,
 • możliwość udziału w warsztatach weekendowych i letnich w ramach MChE z zakresu języka niemieckiego i języka angielskiego oraz geografii
 • udział w projekcie Tarnowska Ligia Debatancka
Przedmioty punktowane w postępowaniu rekrutacyjno-kwalifikacyjnym
 • język polski
 • matematyka
 • język angielski
 • geografia
Klasa C | limit miejsc: 16

językowa: język angielski, język włoski, geografia

Program klasy

Przedmioty rozszerzone:

 • język angielski
 • język włoski
 • geografia

Dodatkowo:

 • cykliczne zajęcia z Native Speakerem (j. angielski)
 • udział w zajęciach w Instytucie Kultury Włoskiej w Krakowie
 • przygotowanie do egzaminów zewnętrznych,
 • możliwość udziału w warsztatach weekendowych i letnich w ramach MChE z zakresu języka angielskiego oraz geografii
 • udział w projekcie Tarnowska Ligia Debatancka
Przedmioty punktowane w postępowaniu rekrutacyjno-kwalifikacyjnym
 • język polski
 • matematyka
 • język angielski
 • geografia
Klasa D | limit miejsc: 31

patronacka biologiczno – chemiczna

Program klasy

Przedmioty rozszerzone:

 • biologia
 • chemia

Uzupełnienie:

 • język łaciński w naukach medycznych

Języki obce:

 • wiodący – j. angielski*,
 • drugi język obcy:
  język niemiecki – kontynuacja
  język francuski – od podstaw

*język angielski realizowany jest w grupach według stopnia zaawansowania

Dodatkowo:

 • wspracie merytoryczno – metodyczne Polskiej Akademii Nauk w Krakowie,
 • obóz biologiczny,
 • udział w zajęciach laboratoryjnych na Wydziale Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego,
 • udział w projekcie Małopolska Chmura Edukacyjna w obszarze biologia
 • możliwość udziału w warsztatach weekendowych i letnich w ramach MChE z obszaru biologii i chemii
Przedmioty punktowane w postępowaniu rekrutacyjno-kwalifikacyjnym
 • język polski
 • matematyka
 • biologia
 • chemia
Klasa E | limit miejsc: 31

matematyczno – geograficzno - angielska

Program klasy

Przedmioty rozszerzone:

 • matematyka
 • geografia
 • język angielski

Języki obce:

 • wiodący – j. angielski*,
 • drugi język obcy:
  język niemiecki – kontynuacja
  język włoski – od podstaw

*język angielski realizowany jest w grupach według stopnia zaawansowania

Dodatkowo:

 • wyjazdowe praktyki terenowe z geografii w wybranych regionach Polski
 • wykłady i warsztaty prowadzone przez pracowników UJ na terenie uczelni oraz w szkole
 • zajęcia w Fabryce Przyszłości z wykorzystaniem najnowszych technologii cyfrowych
 • udział w projekcie Małopolska Chmura Edukacyjna w obszarze geografii
 • możliwość udziału w warsztatach weekendowych i letnich w ramach MChE z zakresu matematyki, geografii, przedsiębiorczości
Przedmioty punktowane w postępowaniu rekrutacyjno-kwalifikacyjnym
 • język polski
 • matematyka
 • język angielski
 • geografia
Klasa F | limit miejsc: 31

matematyczno – angielska

Program klasy

Przedmioty rozszerzone:

 • matematyka
 • język angielski

Uzupełnienie:

 • komunikacja interpersonalna i zarządzanie kapitałem ludzkim

Języki obce:

 • wiodący – j. angielski*,
 • drugi język obcy:
  język niemiecki – kontynuacja
  język francuski – od podstaw

*język angielski realizowany jest w grupach według stopnia zaawansowania

Dodatkowo:

 • cykliczne zajęcia z Native Speakerem
 • obóz matematyczny
 • możliwość udziału w warsztatach weekendowych i letnich w ramach MCHE z zakresu matematyki, języka angielskiego, rozwijania umiejętności pracy zespołowej w kontekście środowiska pracy
 • w ramach projektu ”Kwalifikacje zawodowe sukcesem na rynku pracy” udział w zajęciach: grafika komputerowa, innowacyjna nauka projektowania i tworzenia produktów, obsługa i projektowanie robota, programowanie obiektowe, programowanie aplikacji desktopowych, programowanie aplikacji internetowych, programowanie gier komputerowych.
Przedmioty punktowane w postępowaniu rekrutacyjno-kwalifikacyjnym
 • język polski
 • matematyka
 • język angielski
 • drugi język obcy
Klasa G | limit miejsc: 31

biologiczno - psychologiczna z rozszerzonym językiem polskim i językiem angielskim

Program klasy

Przedmioty rozszerzone:

 • biologia
 • język polski
 • język angielski

Uzupełnienie:

 • psychologia

Języki obce:

 • wiodący – j. angielski*
 • drugi język obcy:
  język niemiecki – kontynuacja
  język francuski – od podstaw

*język angielski realizowany jest w grupach według stopnia zaawansowania

Dodatkowo:

 • udział w warsztatach z psychologii i dziennikarstwa na Wydziale Filozoficznym Akademii Ignatianum w Krakowie
 • możliwość udziału w kursie kwalifikacyjnym – uzyskanie tytułu Ratownika Kwalifikowanego Pierwszej Pomocy
 • udział w projekcie Małopolska Chmura Edukacyjna w obszarze biologia
 • udział w projekcie Tarnowska Liga Debatancka
 • możliwość udziału w warsztatach weekendowych i letnich w ramach MChE z zakresu biologii,
Przedmioty punktowane w postępowaniu rekrutacyjno-kwalifikacyjnym
 • język polski
 • matematyka
 • język angielski
 • biologia