Rada Rodziców

Skład Prezydium Rady Rodziców

Przewodniczący

  • Joanna Gładysz

Wiceprzewodniczący

  • Marcin Nieznański
  • Grzegorz Wrona

Sekretarz

  • Bartłomiej Bałut

Konto RR

Rada Rodziców przy ZSO Nr 1 w Tarnowie
ul. Norwida 22, 33-101 Tarnów

PKO BP I o/Tarnów

nr konta 23 1020 4955 0000 7102 0009 0035

Regulamin Rady Rodziców