Linki dla rodziców

Instytucja

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie

Centralna Komisja Egzaminacyjna

Ministerstwo Edukacji Narodowej 

Kuratorium Oświaty w Krakowie

Kuratorium Oświaty w Krakowie

Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna

Portal Edukacyjny Edunet

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

Specjalistyczna Poradnia Profilaktyczno – Terapeutyczna

Tarnowski Ośrodek Poradnictwa i Terapii Rodzin

Poradnia Zdrowia Psychicznego 

Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Wsparcia Ofiar Przemocy

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Tarnowskie Towarzystwo Zapobiegania Patologiom Społecznym

Tarnowskie Towarzystwo Zapobiegania Patologiom Społecznym

„Arka” Poradnia Specjalistyczna i Telefon Zaufania

Krakowskie Centrum Terapii Uzależnień

  • Kraków, ul. Wielicka 73
  • 12 425 57 84,12 425 57 47
  • www.kctu.pl/

Poradnia Uzależnień i Poradnia Psychoterapii

Krakowski Ośrodek Terapii

Klinika Psychiatrii Collegium Medicum UJ