Warunki przyjęcia 2024/2025

IV Liceum Ogólnokształcące w Tarnowie > Warunki przyjęcia 2024/2025

Logowanie do systemu naboru dla kandydatów:
https://malopolska.edu.com.pl/kandydat/app/access_locked.xhtml

 

Godziny pracy Komisji Rekrutacyjnej w  IV Liceum Ogólnokształcącym

Regulamin rekrutacji do klas pierwszych IV Liceum Ogólnokształcącego na rok szkolny 2024/2025

Załącznik nr 1 – Kwestionariusz osobowy

Oświadczenie – samotne-wychowywanie

Oświadczenie – wielodzietnosc

Wykaz konkursów przedmiotowych organizowanych lub współorganizowanych przez Małopolskiego Kuratora Oświaty uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2024/2025

Wykaz konkursów tematycznych organizowanych lub współorganizowanych przez Małopolskiego Kuratora Oświaty oraz określenie miejsc uznanych za wysokie w tych konkursach

Wykaz zawodów wiedzy artystycznych i sportowych  organizowanych  przez Małopolskiego Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły oraz określenie miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach

Komunikat Małopolskiego Kuratora Oświaty w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych -rekrutacja na rok szkolny 2024/2025

Przeliczanie na punkty szczególnych osiągnięć wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej -postępowanie rekrutacyjne do klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2024/2025

Komunikat Ministra Edukacji i Nauki w sprawie wykazu olimpiad przedmiotowych przeprowadzanych z przedmiotu lub przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty lub egzaminem maturalnym oraz konkursów dla uczniów szkół i placówek artystycznych w roku szkolnym 2024/2025