Warunki przyjęcia 2023/2024

IV Liceum Ogólnokształcące w Tarnowie > Warunki przyjęcia 2023/2024

Logowanie do systemu naboru dla kandydatów:

https://malopolska.edu.com.pl/kandydat/app/access_locked.html

Regulamin rekrutacji do klas pierwszych IV Liceum Ogólnokształcącego na rok szkolny 2023/2024

Załącznik nr 1 – Kwestionariusz osobowy

Oświadczenie – samotne-wychowywanie

Oświadczenie – wielodzietnosc

Zarządzenie Małopolskiego Kuratora Oświaty w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych – rekrutacja na rok szkolny 2023/2024

Przeliczanie na punkty szczególnych osiągnięć wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej -postępowanie rekrutacyjne do klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2023/2024

Komunikat Ministra Edukacji i Nauki w sprawie wykazu olimpiad przedmiotowych przeprowadzanych z przedmiotu lub przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty lub egzaminem maturalnym oraz konkursów dla uczniów szkół i placówek artystycznych w roku szkolnym 2023/2024