Warunki przyjęcia 2023/2024

IV Liceum Ogólnokształcące w Tarnowie > Warunki przyjęcia 2023/2024

Logowanie do systemu naboru dla kandydatów:

https://malopolska.edu.com.pl/kandydat/app/access_locked.html

Godziny pracy Komisji Rekrutacyjnej w  IV Liceum Ogólnokształcącym

Regulamin rekrutacji do klas pierwszych IV Liceum Ogólnokształcącego na rok szkolny 2023/2024

Załącznik nr 1 – Kwestionariusz osobowy

Oświadczenie – samotne-wychowywanie

Oświadczenie – wielodzietnosc

Zarządzenie Małopolskiego Kuratora Oświaty w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych – rekrutacja na rok szkolny 2023/2024

Przeliczanie na punkty szczególnych osiągnięć wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej -postępowanie rekrutacyjne do klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2023/2024

Komunikat Ministra Edukacji i Nauki w sprawie wykazu olimpiad przedmiotowych przeprowadzanych z przedmiotu lub przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty lub egzaminem maturalnym oraz konkursów dla uczniów szkół i placówek artystycznych w roku szkolnym 2023/2024

Kandydaci przyjmowani w pierwszej kolejności do publicznej szkoły ponadpodstawowej-rekrutacja na rok szkolny 2023/2024

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów

https://kuratorium.krakow.pl/wp-content/uploads/2022/11/rozporzadzenie-mein-rekrutacja-2022.pdf