Projekty

Małopolska Chmura Edukacyjna

Małopolska Chmura Edukacyjna

W ramach Poddziałania 10.1.4.  – Małopolska Chmura Edukacyjna, w naszej szkole realizowany jest projekt pt. „Małopolska Chmura Edukacyjna – Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Tarnowie”, którego celem jest poprawa jakości nauczania w szkole oraz podniesienie kompetencji kluczowych uczniów klas I i II liceum w obszarach: biologia, geografia. Projekt skierowany jest do uczniów szczególnie uzdolnionych w tych dziedzinach, którzy poprzez współpracę z wykładowcami uczelni wyższych z Krakowa chcą osiągnąć jeszcze lepsze wyniki w nauce, zdobyć wiedzę wykraczającą poza treści programowe liceum ogólnokształcącego i nabyć właściwe postawy i umiejętności niezbędne na rynku pracy. W ramach projektu realizowane będą:

  • zajęcia on-line z przedmiotów – biologia, geografia;

Zajęcia prowadzone będą z wykorzystaniem technologii teleinformatycznych, w czasie rzeczywistym, przez wykładowców uczelni wyższych.

Podstawą do realizacji projektu we wskazanych zakresach jest Indywidualna Diagnoza Potrzeb szkoły, zatwierdzona przez Organ Prowadzący. Projekt jest kontynuacją działań prowadzonych w ramach projektów MChE – pilotaż oraz „Małopolska Chmura Edukacyjna – Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Tarnowie” realizowanych w latach 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 oraz 2021/2022 i  będzie kompatybilny z projektem pozakonkursowym MChE przygotowywanym przez UMWM. W zakresie realizacji zadań będzie prowadzona współpraca z Departamentem Edukacji i Kształcenia Ustawicznego UMWM.

Wartość projektu wynosi 22 247,72 zł w tym 21 126,72 zł współfinansowane ze środków Unii Europejskiej.

Regulamin uczestnictwa w projekcie
FORMULARZ ZGŁOSZENIA

2021/2022

W ramach Poddziałania 10.1.4.  – Małopolska Chmura Edukacyjna, w naszej szkole realizowany jest projekt pt. „Małopolska Chmura Edukacyjna – Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Tarnowie”, którego celem jest poprawa jakości nauczania w szkole oraz podniesienie kompetencji kluczowych uczniów klas I i II liceum w obszarach: biologia, geografia. Projekt skierowany jest do uczniów szczególnie uzdolnionych w tych dziedzinach, którzy poprzez współpracę z wykładowcami uczelni wyższych z Krakowa chcą osiągnąć jeszcze lepsze wyniki w nauce, zdobyć wiedzę wykraczającą poza treści programowe liceum ogólnokształcącego i nabyć właściwe postawy i umiejętności niezbędne na rynku pracy. W ramach projektu realizowane będą:

  • zajęcia on-line z przedmiotów – biologia, geografia;

Zajęcia prowadzone będą z wykorzystaniem technologii teleinformatycznych, w czasie rzeczywistym, przez wykładowców uczelni wyższych.

Podstawą do realizacji projektu we wskazanych zakresach jest Indywidualna Diagnoza Potrzeb szkoły, zatwierdzona przez Organ Prowadzący. Projekt jest kontynuacją działań prowadzonych w ramach projektów MChE – pilotaż oraz „Małopolska Chmura Edukacyjna – Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Tarnowie” realizowanych w latach 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 oraz 2020/2021 i  będzie kompatybilny z projektem pozakonkursowym MChE przygotowywanym przez UMWM. W zakresie realizacji zadań będzie prowadzona współpraca z Departamentem Edukacji i Kształcenia Ustawicznego UMWM.

Wartość projektu wynosi 18 437,38 zł w tym 17 507,38 zł współfinansowane ze środków Unii Europejskiej.

Regulamin uczestnictwa w projekcie

FORMULARZ ZGŁOSZENIA

2020/2021

W ramach Poddziałania 10.1.4.  – Małopolska Chmura Edukacyjna, w naszej szkole realizowany jest projekt pt. „Małopolska Chmura Edukacyjna – Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Tarnowie”, którego celem jest poprawa jakości nauczania w szkole oraz podniesienie kompetencji kluczowych uczniów klas I i II liceum w obszarach: biologia, geografia. Projekt skierowany jest do uczniów szczególnie uzdolnionych w tych dziedzinach, którzy poprzez współpracę z wykładowcami uczelni wyższych z Krakowa chcą osiągnąć jeszcze lepsze wyniki w nauce, zdobyć wiedzę wykraczającą poza treści programowe liceum ogólnokształcącego i nabyć właściwe postawy i umiejętności niezbędne na rynku pracy. W ramach projektu realizowane będą:

  • zajęcia on-line z przedmiotów – biologia, geografia;

Zajęcia prowadzone będą z wykorzystaniem technologii teleinformatycznych, w czasie rzeczywistym, przez wykładowców uczelni wyższych.

Podstawą do realizacji projektu we wskazanych zakresach jest Indywidualna Diagnoza Potrzeb szkoły, zatwierdzona przez Organ Prowadzący. Projekt jest kontynuacją działań prowadzonych w ramach projektów MChE – pilotaż oraz „Małopolska Chmura Edukacyjna – Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Tarnowie” realizowanych w latach 2017/2018, 2018/2019 oraz 2019/2020 i  będzie kompatybilny z projektem pozakonkursowym MChE przygotowywanym przez UMWM. W zakresie realizacji zadań będzie prowadzona współpraca z Departamentem Edukacji i Kształcenia Ustawicznego UMWM.

Wartość projektu wynosi 18 741,71 zł w tym 15 930,45 zł współfinansowane ze środków Unii Europejskiej.

2019/2020

W ramach Poddziałania 10.1.4.  – Małopolska Chmura Edukacyjna, w naszej szkole realizowany jest projekt pt. „Małopolska Chmura Edukacyjna – Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Tarnowie”, którego celem jest poprawa jakości nauczania w szkole oraz podniesienie kompetencji kluczowych uczniów klas I i II liceum w obszarach: biologia, geografia. Projekt skierowany jest do uczniów szczególnie uzdolnionych w tych dziedzinach, którzy poprzez współpracę z wykładowcami uczelni wyższych z Krakowa chcą osiągnąć jeszcze lepsze wyniki w nauce, zdobyć wiedzę wykraczającą poza treści programowe liceum ogólnokształcącego i nabyć właściwe postawy i umiejętności niezbędne na rynku pracy. W ramach projektu realizowane będą:

  • zajęcia on-line z przedmiotów – biologia, geografia;

Zajęcia prowadzone będą z wykorzystaniem technologii teleinformatycznych, w czasie rzeczywistym, przez wykładowców uczelni wyższych.

Podstawą do realizacji projektu we wskazanych zakresach jest Indywidualna Diagnoza Potrzeb szkoły, zatwierdzona przez Organ Prowadzący. Projekt jest kontynuacją działań prowadzonych w ramach projektów MChE – pilotaż oraz „Małopolska Chmura Edukacyjna – Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Tarnowie” realizowanych w latach 2017/2018 oraz 2018/2019 i  będzie kompatybilny z projektem pozakonkursowym MChE przygotowywanym przez UMWM. W zakresie realizacji zadań będzie prowadzona współpraca z Departamentem Edukacji i Kształcenia Ustawicznego UMWM.

Wartość projektu wynosi 14 622,65 zł w tym 12 429,25 zł współfinansowane ze środków Unii Europejskiej.

2018/2019

W ramach Poddziałania 10.1.4.  – Małopolska Chmura Edukacyjna, w naszej szkole realizowany jest projekt pt. „Małopolska Chmura Edukacyjna – Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Tarnowie”, którego celem jest poprawa jakości nauczania w szkole oraz podniesienie kompetencji kluczowych uczniów klas I i II liceum w obszarach: biologia, chemia, matematyka, j. niemiecki. Projekt skierowany jest do uczniów szczególnie uzdolnionych w tych dziedzinach, którzy poprzez współpracę z wykładowcami uczelni wyższych z Krakowa chcą osiągnąć jeszcze lepsze wyniki w nauce, zdobyć wiedzę wykraczającą poza treści programowe liceum ogólnokształcącego i nabyć właściwe postawy i umiejętności niezbędne na rynku pracy. W ramach projektu realizowane będą:

zajęcia on-line z przedmiotów – biologia, chemia, matematyka, j. niemiecki;

Zajęcia prowadzone będą z wykorzystaniem technologii teleinformatycznych, w czasie rzeczywistym, przez wykładowców uczelni wyższych.

Podstawą do realizacji projektu we wskazanych zakresach jest Indywidualna Diagnoza Potrzeb szkoły, zatwierdzona przez Organ Prowadzący. Projekt jest kontynuacją działań prowadzonych w ramach projektów MChE – pilotaż oraz „Małopolska Chmura Edukacyjna – Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Tarnowie” (w r. sz. 2016/2017) i  będzie kompatybilny z projektem pozakonkursowym MChE przygotowywanym przez UMWM. W zakresie realizacji zadań będzie prowadzona współpraca z Departamentem Edukacji i Kształcenia Ustawicznego UMWM.

Wartość projektu wynosi 25 131,80 zł w tym 22 486,35 zł współfinansowane ze środków Unii Europejskiej.

2017/2018

W ramach Poddziałania 10.1.4.  – Małopolska Chmura Edukacyjna, w naszej szkole realizowany jest projekt pt. „Małopolska Chmura Edukacyjna – Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Tarnowie”, którego celem jest poprawa jakości nauczania w szkole oraz podniesienie kompetencji kluczowych uczniów klas I i II liceum w obszarach: biologia, chemia, matematyka, j. niemiecki. Projekt skierowany jest do uczniów szczególnie uzdolnionych w tych dziedzinach, którzy poprzez współpracę z wykładowcami uczelni wyższych z Krakowa chcą osiągnąć jeszcze lepsze wyniki w nauce, zdobyć wiedzę wykraczającą poza treści programowe liceum ogólnokształcącego i nabyć właściwe postawy i umiejętności niezbędne na rynku pracy. W ramach projektu realizowane będą:

  • zajęcia on-line z przedmiotów – biologia, chemia, matematyka, j. niemiecki;

Zajęcia prowadzone będą z wykorzystaniem technologii teleinformatycznych, w czasie rzeczywistym, przez wykładowców uczelni wyższych.

Podstawą do realizacji projektu we wskazanych zakresach jest Indywidualna Diagnoza Potrzeb szkoły, zatwierdzona przez Organ Prowadzący. Projekt jest kontynuacją działań prowadzonych w ramach projektów MChE – pilotaż oraz „Małopolska Chmura Edukacyjna – Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Tarnowie” (w r. sz. 2016/2017) i  będzie kompatybilny z projektem pozakonkursowym MChE przygotowywanym przez UMWM. W zakresie realizacji zadań będzie prowadzona współpraca z Departamentem Edukacji i Kształcenia Ustawicznego UMWM.

Wartość projektu wynosi 25 131,80 zł w tym 22 486,35 zł współfinansowane ze środków Unii Europejskiej.

 

2016/2017

W ramach Poddziałania 10.1.4.  – Małopolska Chmura Edukacyjna, w naszej szkole realizowany jest projekt pt. „Małopolska Chmura Edukacyjna – Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Tarnowie”, którego celem jest poprawa jakości nauczania w szkole oraz podniesienie kompetencji kluczowych uczniów klas I i II liceum w obszarach: biologia, chemia. Projekt skierowany jest do uczniów szczególnie uzdolnionych w tych dziedzinach, którzy poprzez współpracę z wykładowcami uczelni wyższych z Krakowa chcą osiągnąć jeszcze lepsze wyniki w nauce, zdobyć wiedzę wykraczającą poza treści programowe liceum ogólnokształcącego i nabyć właściwe postawy i umiejętności niezbędne na rynku pracy. W ramach projektu realizowane będą:

  • zajęcia on-line z przedmiotów – biologia i chemia;
  • koła naukowe (po dwa z każdego obszaru) z przedmiotów – biologia i chemia.

Zajęcia prowadzone będą z wykorzystaniem technologii teleinformatycznych, w czasie rzeczywistym, przez wykładowców uczelni wyższych. Koła prowadzone będą z wykorzystaniem scenariuszy oraz prezentacji przygotowanych przez wykładowców uczelni wyższych.

Podstawą do realizacji projektu we wskazanych zakresach jest Indywidualna Diagnoza Potrzeb szkoły, zatwierdzona przez Organ Prowadzący. Projekt jest kontynuacją działań prowadzonych w ramach projektu MChE – pilotaż i  będzie kompatybilny z projektem pozakonkursowym MChE przygotowywanym przez UMWM. W zakresie realizacji zadań będzie prowadzona współpraca z Departamentem Edukacji i Kształcenia Ustawicznego UMWM.

Wartość projektu wynosi 27 056,38 zł w tym 24 208,32 zł współfinansowane ze środków Unii Europejskiej.

?

 

ERASMUS

NEW TEACHING RESOURCES ERASMUS +Programme of the European Union

ISLANDIA 22-29 MAJA 2022

„(…) Pamiętajcie, aby dać się objąć naturze, pozwólcie jej na to. (…) Ludzie powinni chłonąć wszystko, co jest wokół, pozwolić się temu uwieść i objąć, nawet wierzyć, że spotkają elfy.  

I jeśli im się to uda, wrócą tutaj jeszcze wiele razy, bo chyba każdy, kto doświadczył bliskości natury, chce do niej wrócić. I wiecie co, macie rację. Kamienie tu mówią. Szepczą i czasami śpiewają, trzeba tylko posłuchać”.

„Szepty kamieni. Historie z opuszczonej Islandii”

Berenika Lenard, Piotr Mikołajczak

Mobilna Akademia Umysłu

"Youth! Let's Create Environment and Climate Change Awareness!"