Biblioteka

Pracownicy Biblioteki:

mgr Joanna Kot
mgr Barbara Nawrocka
mgr Bożena Augustyn
mgr Agnieszka Serek
mgr Renata Derendal

Godziny pracy:
Poniedziałek 00:00 – 00:00
Wtorek 00:00 – 00:00
Środa 0:00  – 00:00
Czwartek 00:00 – 00:00
Piątek 00:00 – 00:00
REGULAMIN KORZYSTANIA Z DARMOWYCH PODRĘCZNIKÓW I MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH
Regulamin Biblioteki Szkolnej
 1. Z księgozbioru biblioteki korzystają wszyscy uczniowie i nauczyciele w godzinach jej otwarcia.
 2. Książki można wypożyczać na okres ferii, świąt i wakacji.
 3. Każdy uczeń winien zapoznać się z Regulaminem Biblioteki.
 4. Jednorazowo można wypożyczyć 2 lub 3 książki na okres dwóch tygodni od daty wypożyczenia.
 5. Po upływie terminu zwrotu, czytelnik zobowiązany jest oddać książkę lub ją prolongować.
 6. Uczniom, którzy nie oddają książek w terminie zostanie czasowo ograniczona możliwość korzystania z biblioteki do momentu rozliczenia się z wcześniejszych wypożyczeń.
 7. W wypadku zniszczenia lub zagubienia książki czytelnik jest zobowiązany kupić inną, uzgodnioną z bibliotekarzem.
 8. Wszystkie zbiory biblioteczne podaje i odstawia na miejsce bibliotekarz.
 9. Wypożyczone książki należy szanować.
 10. W bibliotece obowiązuje cisza, kulturalne zachowanie oraz zakaz spożywania posiłków przez czytelników.

 

 Regulamin czytelni szkolnej
 1. Z czytelni mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, rodzice, inni pracownicy szkoły.
 2. Czytelnia jest czynna w czasie pracy biblioteki.
 3. Czytelnik jest zobowiązany do zgłoszenia się do bibliotekarza i wpisania się do zeszytu obecności przed skorzystaniem z czytelni.
 4. Uczniowie przebywający w czytelni szkolnej pozostają pod opieką bibliotekarza lub nauczyciela prowadzącego zajęcia.
 5. W czytelni obowiązuje cisza.
 6. Czytelnik odpowiada osobiście za książki i czasopisma, z których korzysta.
 7. Książek i czasopism nie wolno niszczyć, a zauważone uszkodzenia zgłasza się bibliotekarzowi.
 8. Materiały do korzystania w czytelni wydaje bibliotekarz.
 9. Czytelnia udsotępnia na miejscu wszystkie zbiory biblioteki.
 10. Czytelnik ma prawo do korzystania z multimediów za zgodą bibliotekarza i opuścić stanowisko pracy 15 minut przed zamknięciem biblioteki.
 11. Nieprzestrzeganie regulaminu lub nieodpowiednie zachowanie może pozbawić czytelnika prawa do korzystania z czytelni.