Ośrodki wsparcia

Rodzaj problemu
Instytucja
Dane teleadresowe

trudności w pisaniu, czytaniu, liczeniu i mówieniu, trudności dydaktyczne i niepowodzenia szkolne, trudności wychowawcze i emocjonalne, trudne sytuacje rodzinne

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA

niepokojące zachowania, bądź objawy u siebie lub u dziecka/wychowanka, trudne życiowo momenty, szukanie odpowiedzi na trudne pytania, trudności w relacjach (z rówieśnikami lub rodziców z dzieckiem), trudna sytuacja rodzinna, życiowa lub szkolna, zaburzeniach w zachowaniu lub emocjach, trudności adaptacyjne, lęki i fobie, tiki, niskie poczucie własnej wartości, zaburzenia depresyjne, zaburzenia jedzenia, trudności separacyjne, samookaleczanie, używanie środków odurzających, uzależnienie.

SPECJALISTYCZNA PORADNIA PROFILAKTYCZNO – TERAPEUTYCZNA

problemy psychologiczne, emocjonalne, rodzinne

OŚRODEK PORADNICTWA I TERAPII RODZIN DOM TERAPII

 problemy psychologiczne, emocjonalne

PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO 

doświadczanie przemocy ze strony najbliższych, problemy psychologiczne

OŚRODEK INTERWENCJI KRYZYSOWEJ I WSPARCIA OFIAR PRZEMOCY

problemy rodzinne, z agresją, stosowaniem przemocy, komunikacją, ze środkami uzależniającymi, nagły lub przewlekły kryzys psychiczny, brak umiejętności samodzielnego radzenia sobie,

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE

problemy prawne, z uzależnieniami, rodzinne

TARNOWSKIE TOWARZYSTWO PROFILAKTYKI SPOŁECZNEJ 

problemy rodzinne, finansowe, mieszkaniowe, z przemocą w rodzinie, alkoholem, bezdomnością

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

problemy rodzinne, finansowe, mieszkaniowe, z przemocą w rodzinie, alkoholem, bezdomnością

 GMINNYOŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

trudna życiowo sytuacja, problemy psychologiczne, prawne, z uzależnieniami, rodzinne

„ARKA” PORADNIA SPECJALISTYCZNA I TELEFON ZAUFANI

uzależnienia, problemy rodzinne związane z uzależnieniami

KRAKOWSKIE CENTRUM TERAPII UZALEŻNIEŃ

problem z agresją, relacjami, lękami, związanymi z chodzeniem do szkoły, separacją z rodzicami, kontaktami społecznymi, emocjami, nieśmiałością, zaniżoną samooceną, urazem psychicznym (śmierć bliskiej osoby, wykorzystywanie seksualne), czynnościami natrętnymi, tikami, trudnościami w funkcjonowaniu w środowisku, konfliktem w rodzinie, pojawieniem się rodzeństwa, depresją, lękami, mutyzmem, moczeniem nocnym, zachowaniem, wychowawczy, zaburzeniami odżywiania

KRAKOWSKI OŚRODEK TERAPII

zaburzenia zachowania, problem z radzeniem sobie z emocjami

KLINIKA PSYCHIATRII COLLEGIUM MEDICUM UJ

problemy prawne, psychologiczne, związane z przestępstwem

OŚRODEK POMOCY OSOBOM POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM PRZY FUNDACJI IM. HETMANA JANA TARNOWSKIEGO

problemy rodzinne, z agresją, stosowaniem przemocy

OGÓLNOPOLSKIE POGOTOWIE DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE
 „NIEBIESKA LINIA”

przemoc wobec kobiet, dyskryminacja kobiet w życiu prywatnym, publicznym i zawodowym

CENTRUM PRAW KOBIET

  • Telefon interwencyjny600 07 07 17
  • Telefon zaufania22 621 35 37

problem z uzależnieniami, przemocą, współuzależnieniem

PAŃSTWOWA AGENCJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

każdy problem

BEZPŁATNY TELEFON ZAUFANIA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

  • 116 111

problem z alkoholem oraz z innymi substancjami psychoaktywnymi u dzieci i młodzieży

POMARAŃCZOWA LINIA

  • 0 801 140 068
  • pomoc@pomaranczowalinia.pl