Monografia

„Dziwny był ten rok szkolny w dziejach IV Liceum, choć takiej nazwy wówczas nie używano. Szkoły opartej na wzorcach przedwojennych, na przedwojennych programach, na przedwojennym modelu wychowawczym, szkoły działającej w coraz wyraźniej ujawniającej się sytuacji politycznej. Szkoły bez własnego budynku, ubogiej w wyposażenie i pomoce naukowe, ale za to bogatej w znakomitych nauczycieli, wykształconych w dobrych uniwersytetach przed II wojną światową.

Pierwsze, nieformalne jeszcze spotkanie przyszłych nauczycieli Liceum w Mościcach odbyło się 17 stycznia 1945 roku w mieszkaniu ks. Indyka, ówczesnego proboszcza. Obecni byli tam wszyscy nauczyciele tajnego nauczania. Pierwsze posiedzenie Rady Pedagogicznej datowane jest na 6 lutego 1945 roku. (…) Pierwszym dniem nauki nowej szkoły był 18 lutego 1945 roku. Autorzy wspomnień pamiętają go jako dzień mroźny, ale niezwykle słoneczny. Pierwszy semestr tego wyjątkowego roku skończył się 15 kwietnia, a rozdanie świadectw na zakończenie roku odbyło się 7 lipca. (…)

Szkoła nie miała pomocy naukowych, ławek, tablic, a nawet krzeseł. Młodzież idąca na lekcje, jak wspomina uczestniczka tajnych kompletów i uczennica pierwszego rocznika Mościckiego ogólniaka pani Maria Ludwiczak, przynosiła krzesła z domów. Z domowych biblioteczek uczniów i nauczycieli kompletowano powoli szkolną bibliotekę, dla której i tak póki co nie było osobnego pomieszczenia. Książki krążyły szybko między uczniami, którzy chcąc przeczytać daną lekturę, robili to bardzo często w nocy, by rankiem oddać książkę następnej, czekającej w kolejce osobie.”

To tylko fragmenty obszernej monografii poświęconej IV Liceum Ogólnokształcącemu autorstwa dyrektora szkoły Marka Smoły.

Monografia obejmuje historię szkoły w latach 1945 – 2005, noty biograficzne dotyczące patrona szkoły Stanisława Anioła, kolejnych dyrektorów, nauczycieli oraz pracowników administracji. Publikacja obejmuje również wykaz absolwentów szkoły od roku 1945.

Na kartach monografii znaleźć można interesujące fakty dotyczące życia szkoły , ciekawostki, burzliwe i wręcz dramatyczne wydarzenia związane z polityczną sytuacją w kraju. Śledzić można rozwój szkoły, zmiany oraz głębokie zaangażowanie nauczycieli w kształtowanie kolejnych pokoleń młodych ludzi w duchu bieżących trendów dominujących w oświacie.