2022/2023

Kalendarz roku szkolnego

IV Liceum Ogólnokształcące w Tarnowie > Kalendarz roku szkolnego
Dni wolne w r. szkolnym 2023/2024

Informujemy Państwa, że następujące dni będą dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2023/2024:

  • 2 listopada 2023r.
  • 2 maja 2024r.
  • 7, 8-9 maja 2024 r.(egzamin maturalny)
  • 13, 14, 15 maja 2024 r. (egzamin maturalny / egzamin ósmoklasisty )

Dyrekcja zastrzega sobie jednak prawo do ustanowienia innych dni dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, jeśli będzie to wynikało z potrzeb organizacji pracy szkoły.

Wrzesień

2023

 

4 IX

Uroczyste rozpoczęcie Roku Szkolnego 2023/2024  oraz uczczenie 84. rocznicy wybuchu II wojny światowej.  

Złożenie kwiatów na cmentarzu komunalnym w Tarnowie – Mościcach przy pomniku  ofiar  hitleryzmu

Magdalena Korcyl

Tomasz Kuta

opiekunowie

Samorządów Uczniowskich

 

5 IX

 

Kiermasz podręczników

 

Samorząd Uczniowski  LO

 

12 IX

 

Zebranie z rodzicami uczniów klas LO

 

 

Godziny zebrań zostaną podane bezpośrednio uczniom oraz na stronie internetowej szkoły

 

 

13 IX

 

Zebrania z rodzicami uczniów klas SP

 

 

15 IX

 

Szkolne obchody Międzynarodowego Dnia Kropki

 

Agnieszka Bigos

 

IX

 

Sprzątanie Świata 2022/2023 – SP

Helena Zięba

Katarzyna Mleczek

Elżbieta Budzik

28 IX

Olimpiada Matematyczna Juniorów, część testowa (w szkole)

Lesław Kubień 

29 IX

Organizacja Szkolnych Obchodów Dnia Świadomości nt strat i marnowania żywności

Małgorzata Kopek

Magdalena Ścieńska

 

29 IX

 

Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania

Wiesława Krysa,

członkowie Zespołu Edukacji Wczesnoszkolnej

IX

Dzień Chłopaka – turniej sportowy, życzenia dla chłopców/ akcja szkolna

Samorząd Uczniowski

LO i SP

 

IX

 

Wycieczka po Tarnowie dla klas I LO

Marek Smoła

wychowawcy klas I LO

 

 

 

 

IX

 

 

 

 

Międzynarodowy Dzień Języków Obcych

Koordynatorzy: Agnieszka Filip, Katarzyna Molczyk

 

Anna Maziarz – Pasek

Katarzyna Tadel  Ewa Janas Urszula Wajda

Renata Śliwińska-Kulesa

Agnieszka Kołodziej Małgorzata Polek  

Samorząd Uczniowski SP

IX

Otrzęsiny klas I LO połączone z wykładem o patronie szkoły

Marek Smoła,

Wychowawcy klas I

IX

Rajd integracyjny klas I LO

Monika Chłopecka

IX

Zajęcia terenowe  z geografii dla Koła Geograficznego

Magdalena Ścieńska Małgorzata Kopek

IX

Tarnowska Liga Debatancka

Irena Faltyn – Pokrywka

 

 

IX / XI

Akcje bezpieczeństwa ruchu drogowego w szkole: „Owocowy patrol”

Klub Bezpiecznego Puchatka

Klaudia Beściak, Ewa Sykała

 

 

Magdalena Orlik, Danuta Kwaśniak, Mariola Ciepiela

 

IX  / X

Rajd do Buczyny połączony z beatyfikacją rodziny Ulmów

Nauczyciele historii 

IX  / X

Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia

Nauczyciele matematyki

SP IV – V

IX / X

Ogólnopolska Olimpiada „O diamentowy indeks AGH

Renata Leśniak

Paweł Regiec

IX  / VI

Koło szachowe

Jacek Snopkowski

 

 

Cały rok

 

Udział klas I i II LO (biol-chem) w Tarnowskich Piątkach Chemicznych, w warsztatach laboratoryjnych, w pokazach chemicznych organizowanych przez UJ

 

 

 

Barbara Jakus-Piotrowska

Ewa Piątek

 

 

Cały rok

 

Wyjazdy do Filharmonii Krakowskiej na koncerty lub do Państwowej Szkoły Muzycznej w Tarnowie

 

 

Marta Cichoń

Październik

2023

2 – 6 X

Zielona Szkoła Rymanów Zdrój

Wiesława Krysa 3A

Justyna Kurczab 2B

2 – 6 X

Zielona Szkoła Piwniczna

Ewa Budzik 3C

Agnieszka Bigos 2A

II tydzień X

Dzień Pierwszej Pomocy i Krwiodawstwa

 

Samorząd Uczniowski LO

II połowa X

Turniej Piłki Siatkowej Dziewcząt z okazji Święta Patrona Szkoły Jana Pawła II

 

Kinga Adamczyk

 

13 X

 

Dzień Komisji Edukacji Narodowej  – akademia

 

Anna Czosnyka 2F

Krzysztof Mucha 2D

Renata Leśniak 2A

Bożena Augustyn 6Cp

Samorząd LO i SP

8 – 23 X

 

Europejski Tydzień Kodowania

Agnieszka Bigos

16 – 20 X

Tydzień Tabliczki Mnożenia w kl. II – III SP zakończony Dniem Tabliczki Mnożenia

 

Wiesława Krysa

 

 

X

 

Uroczyste Ślubowanie klas I

Mariola Ciepiela

Magdalena Orlik

Danuta Kwaśniak

Samorząd SP

X

Międzynarodowy Dzień Języka i Kultury Włoskiej

 

Urszula Wajda

Małgorzata Polek

Agnieszka Kołodziej 3C

 

X

Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych

 

Nauczyciele biblioteki

X

Święto Patrona Szkoły / Dzień Papieski

Małgorzata Porosły 1DA

Monika Zaklikiewicz-Micał 1A

 

X

Dzień kółek i zajęć pozalekcyjnych

Samorząd uczniowski LO

X

 

Wyjazd klas I LO do Wadowic

ks. Sebastian Ligęska

X

Jesienny rajd rowerowy pamięci

św. Jana Pawła II wokół Tarnowa

„Pomniki

 

papieskie”

 

Jacek Snopkowski

X

Konkurs Ortograficzny dla klas V – VIII wyłaniający uczniów do Małopolskiego Dyktanda Ortograficznego

Agata Nowińska

X – XI

Konkurs Wiedzy z języka angielskiego Olimpus

Agnieszka Filip

Katarzyna Tadel

Katarzyna Molczyk

 

X

Konkurs Plastyczny „Mój ulubiony bohater literacki” SP

Barbara  Nawrocka

X

Targi Książki w Krakowie

Małgorzata Porosły

Małgorzata Poparda

X – XI

Biblijny Konkurs Tematyczny dla SP

Agata Polek

Ks. Sebastian Ligęska

 

X – XI

Wyjście na cmentarz komunalny w Mościcach – pamięć o zmarłych nauczycielach

 

Wychowawcy I – III SP

X – VI

Zbiórka zużytych baterii

 

Helena Zięba

Elżbieta Budzik

 

Listopad

2023

2 XI

Dzień wolny od zajęć

 

 

7 XI

Zebrania z rodzicami uczniów klas LO g.16:30

Konsultacje 17.00 – 18.00  

 

 

Dyrekcja zastrzega sobie prawo do zmiany terminu zebrań.

 8 XI

 

Zebrania z rodzicami uczniów klas SP g.16.30

Konsultacje 17.00 – 18.00

 

9 XI

Dzień Wynalazcy (ciekawostki o wynalazcach)

 

Samorząd uczniowski LO

9 XI

Śpiewanie pieśni patriotycznych

(pod patronatem Dyrekcji Szkoły oraz Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół

IV LO w Tarnowie)

 

Lesław Kubień

Beata Kubień

10 XI

Godzina śpiewania pieśni patriotycznych z okazji święta Niepodległości kl. I – IIISP

 

Magdalena Orlik i nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

XI

Szkolny Konkurs Pieśni Patriotycznej

 

Marta Cichoń

 

13 XI

 

Koncert „ Księżniczek”

 

Nauczyciele historii

 

 

13 XI

Spektakl autorstwa kółka teatralnego z okazji Święta Niepodległości

Obchody Święta Niepodległości

 

Dekoracja szkoły

Kółko teatralne

 

 

Krystyna Kras 2C

Irena Faltyn-Pokrywka 1B

Barbara Jakus-Piotrowska 3D

Małgorzata Poparda 4Bp

 

Samorząd Uczniowski LO

 

XI

Małopolskie Dyktando Niepodległościowe

Bożena Augustyn

Agnieszka Serek

Barbara Tworzydło

 

 

XI

Rajd patriotyczno – turystyczny PTTK do Łowczówka z okazji Święta Odzyskania Niepodległości

 

Monika Chłopecka

Marek Smoła

 

XI

Święto Dyni

 

Samorząd uczniowski SP

XI

Konkurs Krakowska Matematyka – I etap

Sylwia Wołek

Maria Cebulska – Beberok 

 

XI

Wyjazd uczniów klas VIII SP do Auschwitz

Wychowawcy klas VIII SP nauczyciele historii

XI

Konkurs Piosenki

Samorząd Uczniowski LO

 

XI

Olimpiada Teologii Katolickiej

Ks. Sebastian Ligęska

Barbara Kras

 

XI / XII

Próbne egzaminy maturalne

 

 

XI / XII

Próbne egzaminy ósmoklasisty

 

 

Grudzień

2023

6 XII

Akcja mikołajkowa

Turniej sportowy na Mikołajki

 

(wyjazd do kina I – III SP)

Samorząd LO i SP z opiekunami

 

Elżbieta Budzik

Danuta Kwaśniak

XII

Mikołajkowy turniej piłki siatkowej dla SP

 

Jarosław Kościński

XII

Tarnowski Turniej Matematyczny (etap szkolny)

 

Lesław Kubień

Renata Leśniak

XII

Kalendarz adwentowy – akcja czytelnicza

SP, LO

 

Nauczyciele biblioteki 

XII

Mistrzostwa SP17, IV LO w tenisie stołowym

 

Jacek Snopkowski

XII

Wymiana sportowa ze Słowakami – SP, LO

 

Paweł Tutaj

XII

Konkurs  „Stypendiada Wczesnoszkolna”

 

Koordynator:

Mariola Ciepiela

XII

Charytatywny spektakl grona pedagogicznego

 

Samorząd uczniowski LO

XII – I

Koncert kolęd i pastorałek – wykonanie instrumentalne

 

Marta Cichoń

 

 22 XII

 

Wigilia szkolna + dekoracja szkoły

Alicja Miszkurka-Cich 1C

Magdalena Korcyl 1F

Agata Nowińska 6Bp

Agnieszka Bigos 2Ap

Marta Cichoń – chór szkolny Samorząd LO i SP

 

23 – 31 XII

Z i m o w a   p r z e r w a   ś w i ą t e c z n a

 

Styczeń

2024

I

Ogólnopolska Olimpiada „OLIMPUSEK”

 

Elżbieta Budzik

8 I

(Do godz. 12.00)

Wystawienie ocen semestralnych SP i LO

 

 

9 I

Klasyfikacyjne zebranie rady pedagogicznej SP i LO. Zatwierdzenie wyników

 

 

 

10 I

 

Zebrania z rodzicami klas SP

 

 

 

Dyrekcja zastrzega sobie prawo do zmiany terminu zebrań. Godziny zebrań zostaną podane bezpośrednio uczniom oraz na stronie internetowej szkoły

 

 

11 I

 

Zebrania z rodzicami klas LO

11 I

Targi uczniowskie

Samorząd uczniowski LO

 

13 I

Olimpiada Matematyczna Juniorów II stopień

 

Lesław Kubień

15 I

Blue Monday

 

Samorząd uczniowski LO

17 I

Dzień Pizzy (każda klasa zamawia pizzę)

 

Samorząd uczniowski LO

I

Dzień Elvisa Presleya

 

Samorząd uczniowski LO

I

Dzień dawcy szpiku – szkolna akcja promująca dawstwo krwi i szpiku

Magdalena Kras

Magdalena Ścieńska

Piotr Załęski

 

I

Mistrzostwa SP17, IV LO gry w szachy

 

Jacek Snopkowski

I

Bal karnawałowy

 

Bal karnawałowy klas I – III

Samorząd uczniowski  / uczniowie i wychowawcy klas IV – VIII

Justyna Kurczab

 

 

 

 

 

 

 

 

Luty

2024
2 II

Dzień Pozytywnego Myślenia – akcja informacyjna

 

Samorząd uczniowski LO
6 II

Dzień Boba Marleya

 

Samorząd uczniowski LO
9 II

Przez książkę do serca. Walentynkowa akcja czytelnicza

 

Nauczyciele biblioteki
9 II

Walentynki

 

Samorząd uczniowski LO i SP
 9 II Europejski Dzień Bezpiecznego Internetu

Justyna Kurczab

wychowawcy klas I – VIII

II

Turniej Debat Historycznych IPN w Krakowie

 

Irena Faltyn-Pokrywka
II

Mistrz Pięknego Czytania – konkurs czytelniczy dla uczniów klas I – III SP

 

 Nauczyciele biblioteki
II

Szkolny Konkurs Wiedzy i Umiejętności z języka angielskiego dla LO

 

Agnieszka Łabno

Anna Maziarz – Pasek

 

II

 

Konkurs mitologiczny

Małgorzata Porosły

Agnieszka Serek

Monika Zaklikiewicz – Micał

 

12 – 25 II

F e r i e   z i m o w e

 

 
11 – 18 II

Obóz narciarski

 

Monika Chłopecka
23 II

Ogólnopolski Dzień walki z depresją – akcja informacyjna

 

Samorząd uczniowski LO
26 II

Dzień Singla – kiermasz ciastek

 

Samorząd uczniowski LO
II okres

Warsztaty laboratoryjne „Chemia w małej skali dla maturzystów”

 

Ewa Piątek

 

Marzec

2024
1 III

Międzynarodowy Dzień przytulania bibliotekarza

 

Samorząd uczniowski LO
8 III

Dzień Kobiet

Turniej z okazji Dnia Kobiet

Samorząd uczniowski LO i SP
14 III

Poinformowanie rodziców uczniów klas IV LO o bieżących postępach w nauce  (dotyczy uczniów, których wyniki wskazują na niewystarczający stopień opanowania materiału z przedmiotów egzaminacyjnych)

 

 
17 III

Olimpiada Matematyczna Juniorów III stopień

 

Lesław Kubień
18 III

Dzień Recyklingu – działania zachęcające i akcja proekologiczna

 

Samorząd uczniowski LO
II połowa III Próbne egzaminy maturalne  
II połowa III Próbne egzaminy ósmoklasisty  

 

21 III

 

Konkurs recytatorski pt. WIOSNA.  Sesja integracyjna klas I-III.

Barbara Koziara

Barbara Nawrocka

Klaudia Beściak

Magdalena Orlik

Danuta Kwaśniak

Jolanta Kmiecik

Wiesława Krysa

 

21 III

Dzień lasu – krótkie spacery po lesie w ramach lekcji

 

Samorząd uczniowski LO
21 III

Dzień osób chorych na zespół Downa – akcja informacyjna oraz skarpetki

 

Samorząd uczniowski LO
III Wyjazd maturzystów do Częstochowy

Ks. Sebastian Ligęska

 

 III

Konkurs Logicznego Myślenia

 

Elżbieta Budzik
III

Konkurs fizyczny „Lwiątko”

 

Paweł Regiec

Stanisław Seruś

III

Krakowska Matematyka – konkurs dla SP

(II etap)

Sylwia Wołek

Maria Cebulska-Beberok

 

III

Ogólnopolska Olimpiada „O diamentowy indeks AGH” – II etap

 

Renata Leśniak, Paweł Regiec
III

Międzynarodowy Konkurs Matematyczny „Kangur ” – SP, LO

 

Beata Kubień, Anna Czosnyka
III

Pierwszy Dzień Wiosny

 

Samorząd uczniowski SP
III Rajd wiosenny SP i LO Nauczyciele wychowania fizycznego
III – IV XXIV Międzyszkolny Konkurs Piosenki Francuskiej

Renata Śliwińska – Kulesa Małgorzata Polek

Magdalena Ścieńska 1E

 

III – IV Konkurs na najpiękniejszą pisankę / kiermasz wielkanocny z własnoręcznie wykonanymi ozdobami Samorząd uczniowski SP
III – IV Konkurs „Double Decker” dla uczniów LO

Agnieszka Filip

Katarzyna Molczyk

III – IV XXIII Międzyszkolny Przegląd Piosenki Angielskiej

Agnieszka Łabno 3A

Agnieszka Kołodziej 3C

Anna Maziarz-Pasek

 

III

Dzień Otwarty SP 17

„Gry i zabawy dla dzieci”

Nauczyciele SP i nauczyciele wf
III Wielkanoc szkolna (dekoracja szkoły)

Samorząd SP, LO

Agnieszka Łuszczyk 1DB

Karolina Budzik 2G

Barbara Tworzydło 5Bp

 

III Szkolne Rekolekcje Wielkopostne Ks. Sebastian Ligęska
28 III– 2 IV W i o s e n n a  p r z e r w a  ś w i ą t e c z n a  
III – V Cykl zajęć adaptacyjnych dla przyszłych pierwszoklasistów: „Dziecięcy Uniwersytet Siedemnastki”

 

Nauczyciele SP i nauczyciele wf

Kwiecień

2024

1 IV

Prima Aprilis

 

Samorząd uczniowski LO

2 IV

Kiermasz kremówek

 

Samorząd uczniowski LO

9 IV

 

Do godz. 15.00

Wystawienie ocen przewidywanych w klasach IV LO

 

 

10 IV

Konsultacje z rodzicami klas IV – VIII SP

 

Dyrekcja zastrzega sobie prawo do zmiany terminu zebrań / konsultacji. Godziny zebrań zostaną podane bezpośrednio uczniom oraz na stronie internetowej szkoły.

 

11 IV

Konsultacje z rodzicami klas I – III LO

Zebrania z rodzicami klas IV LO

12 IV

Do godz. 15.00

Składanie podań o egzaminy podwyższające ocenę dla klas IV LO

 

11 IV

Dzień Radia – muzyka na przerwach

 

Samorząd uczniowski LO

IV

Udział w Uroczystościach Katyńskich. Konferencja „Ocalić od zapomnienia” 

Aneta Brożek

zespół zadaniowy

 

IV

Ogólnopolska Olimpiada „O diamentowy indeks AGH” – III etap

 

Paweł Regiec

Renata Leśniak

16-17 IV

Egzaminy podwyższające ocenę kl. IV LO

 

 

18 IV

do godz. 12.00

Wystawienie ocen ostatecznych w kl. IV LO

 

19 IV

Klasyfikacyjne zebranie rady pedagogicznej –  klasy IV LO. Zatwierdzenie wyników.

 

23 IV

Międzynarodowy Dzień Książki i Praw Autorskich

 

Nauczyciele bibliotek

26 IV

Uroczyste zakończenie Roku Szkolnego klas IV LO

Małgorzata Kopek 3E

Monika Chłopecka 3B

Agnieszka Dąbrówka-Długosz 2B 

26 IV

Dzień Florysty –  poczta kwiatowa

 

Samorząd uczniowski LO

29 IV

Dzień Tańca – przerwy taneczne

 

Samorząd uczniowski LO

IV

Spotkanie z podróżnikiem dla klas szkoły SP

Helena Zięba,

Katarzyna Mleczek

IV

Tydzień Promocji Zdrowia

Klaudia Beściak

Justyna Kurczab

Barbara Nawrocka

IV

Kiermasz Zdrowej Żywności

 

Samorząd Uczniowski SP

IV

Światowy Dzień Ziemi

 

Samorząd Uczniowski SP

IV

Wymiana sportowa ze Słowakami

Jan Suski, Paweł Tutaj Jarosław Mosio

 

IV – V

Święto Italofonii

 

Urszula Wajda

ostatni tydzień IV

Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 maja (dekoracja szkoły)

Agata Leśniowska-Skaza 1

Bernadeta Garstka-Matura 2E

Katarzyna Tadel 4Ap

 

Maj

2024

1-3 V

Majówka

 

2 V

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

 

 

V

Obchody Święta Konstytucji 3 maja

 

Samorząd uczniowski LO

7 – 25 V

Egzaminy maturalne

 

 

7 – 9 V

Dni wolne od zajęć dydaktycznych

 

 

8 V

Dzień Bibliotekarza i Bibliotek

 

Nauczyciele biblioteki

9 V

Dzień Unii Europejskiej

 

Samorząd uczniowski LO

13 – 15 V

Dni wolne od zajęć dydaktycznych

 

 

14 – 16 V

Egzaminy Ósmoklasisty

 

 

V

Wybory nowego samorządu LO

 

Samorząd uczniowski LO

V

Udział klas II-III SP w Ogólnopolskim Dyktandzie Ortograficznym

 

Wiesława Krysa

21 V

Dzień Kosmosu

 

Samorząd uczniowski LO

 

II połowa maja

 

Dzień Otwarty IV LO

Dorota Słowińska

Komisja ds. promocji szkoły

p. dyrektor Anetta Święch

p. dyrektor Aneta Brożek

Samorząd uczniowski LO

II połowa maja

Międzyszkolny Turniej piłki siatkowej dziewcząt oraz Turniej piłki nożnej chłopców z okazji Dni Otwartych IV LO

 

Paweł Tutaj

Kinga Adamczyk

Jarosław Kościński

V

Wiosenny Rajd rowerowy „Poznajemy niezwykłe miejsca w Małopolsce”

Jacek Snopkowski

V

„Pchli targ”

 

Samorząd uczniowski LO

V – VI

Międzyszkolny Rajd IV LO szlakami JP II

 

Monika Chłopecka, Jan Suski

V – VI

Obóz biologiczny

 

Magdalena Kras

V – VI

Szkolny konkurs „Wakacyjna Piosenka”

 

Marta Cichoń

 

Czerwiec

2024

 

3 VI

 

Dzień Dziecka – wyjście do teatru  I – III SP

Wiesława Krysa i  wychowawcy

 

Szkolny Dzień Dziecka

Samorząd uczniowski LO

 

Dzień Dziecka – Turniej gier i zabaw dla klas I – III SP

 

Jarosław Kościński

6 VI

(do godz. 15.00)

Wystawienie ocen przewidywanych

 

10 VI

Zebrania z rodzicami uczniów klas SP

 

 

Dyrekcja zastrzega sobie prawo do zmiany terminu zebrań / konsultacji. Godziny zebrań zostaną podane bezpośrednio uczniom oraz na stronie internetowej szkoły.

 

11 VI

Zebrania z rodzicami uczniów LO

 

12 VI
(do godz.12.00)

Składanie podań o egzaminy podwyższające ocenę

 

 

13 – 14 VI

Egzaminy podwyższające ocenę

 

 

13 VI

(do godz. 12.00)

 

14 VI

 

Wystawienie ocen ostatecznych z wyjątkiem uczniów podwyższających ocenę

 

Wystawienie ocen ostatecznych dla uczniów piszących egzaminy podwyższające ocenę (bezpośrednio po zakończonym egzaminie)

 

17 VI

Zebranie klasyfikacyjne Rady Pedagogicznej – SP
i LO oraz zatwierdzenie wyników.

 

 

17 – 20 VI

Testy diagnostyczne (badanie wyników) klasy LO i klasy 7SP

 

 

VI

Konkurs Mistrz Matematyki klas III SP

 

Wiesław Krysa

VI

Święto Patrona Szkoły Podstawowej

Sylwia Wołek 6Ap

Renata Derendal 5Ap

Magdalena Żmuda 4Cp

VI

Turniej o Puchar Pani Dyrektor w szachy

 

Jacek Snopkowski

VI

Rajd rowerowy pamięci św. Jana Pawła II do Wał Rudy i Zabawy

 

Jacek Snopkowski

VI

Zlot SKC

 

Agata Polek, Barbara Kras

VI

Międzyszkolny Konkurs „Czar par”

dla klas III SP

 

Mariola Ciepiela

20 VI

Uroczyste Zakończenie Roku Szkolnego dla klas VIII SP

Katarzyna Mleczek 7Ap

Agata Łysoń 7Bp

Agnieszka Serek 7Cp

Samorząd Uczniowski SP

21 VI

Uroczyste Zakończenie Roku Szkolnego SP i LO

Opiekunowie sztandarów

SP i LO,

Samorząd uczniowski SP i LO

 

Przygotowanie Rozpoczęcia Roku Szkolnego 2024/25

Opiekunowie sztandarów SP i LO

Agata Leśniowska-Skaza 1G