2022/2023

Kalendarz roku szkolnego

IV Liceum Ogólnokształcące w Tarnowie > Kalendarz roku szkolnego
Dni wolne w r. szkolnym 2022/2023

Informujemy Państwa, że następujące dni będą dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2022/2023:

  • 31 października 2022 r. dwa dni próbnego egzaminu maturalnego zgodnie z harmonogramem OKE (dotyczy IV LO w Tarnowie)
  • 2 maja 2023 r. 4-5  maja 2023 r. (egzamin maturalny)
  • 8-9 maja 2023 r.(egzamin maturalny)
  • 25 maja 2023 r. (egzamin ósmoklasisty z języka angielskiego)
  • 9 czerwca 2023 r.

Dyrekcja zastrzega sobie jednak prawo do ustanowienia innych dni dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, jeśli będzie to wynikało z potrzeb organizacji pracy szkoły.

Wrzesień

2022
1 IX Uroczyste rozpoczęcie Roku Szkolnego 2022/2023 oraz uczczenie 83. rocznicy wybuchu II wojny światowej.
Złożenie kwiatów na cmentarzu komunalnym w Tarnowie – Mościcach przy pomniku ofiar hitleryzmu
R. Derendal, T. Kuta,
opiekunowie
Samorządów Uczniowskich
8 IX Zebranie z rodzicami LO
Godziny zebrań zostaną podane bezpośrednio uczniom oraz na stronie internetowej szkoły.
8 IX Dzień dobrych wiadomości / Dzień Marzyciela / Światowy Dzień Welbeingu – ścianka z marzeniami, dobrymi wiadomościami Samorząd Uczniowski  LO
13 IX Zebranie z rodzicami uczniów klas LO Godziny zebrań zostaną podane bezpośrednio uczniom oraz na stronie internetowej szkoły.
14 IX Zebrania z rodzicami uczniów klas SP Godziny zebrań zostaną podane bezpośrednio uczniom oraz na stronie internetowej szkoły.
15 IX Szkolne obchody Międzynarodowego Dnia Kropki A.Bigos
30 IX Dzień Chłopaka – turniej
Samorząd Uczniowski LO
Samorząd SP
16 IX Sprzątanie Świata 2022/2023 – SP „Wszystkie śmieci są nasze” Helena Zięba, K. Mleczek,
E. Budzik
21 IX Uroczyste Ślubowanie klas I A.Bigos, B. Koziara, J.Kurczab, B. Nawrocka,  Samorząd SP
II połowa
IX
Kiermasz ciastek Samorząd LO
28 IX Rajd Pamięci Narodowej klas I – IIIM. Ciepiela, B. Koziara
28-30 IX Próbne egzaminy maturalne
Opiekunowie pocztów sztandarowych
29 IX Olimpiada Matematyczna Juniorów, część testowa (w szkole) L. Kubień
29 IX Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania Członkowie Zespołu Edukacji Wczesnoszkolnej
IX Dzień Chłopaka – turniej sportowy, życzenia dla chłopców/ akcja szkolna Samorząd Uczniowski LO
Samorząd SP
IX – I Wycieczka po Tarnowie dla klas I LO M. Smoła
IX Międzynarodowy Dzień Języków Obcych A. Maziarz – Pasek, K. Tadel, E. Janas, U. Wajda,
T. Świętnicka,
R. Śliwińska-Kulesa,
A. Kołodziej
Samorząd Uczniowski SP
IX / XI Akcje bezpieczeństwa ruchu drogowego w szkole: cykl działań w ramach akcji „Odblaskowa Szkoła”
Klub Bezpiecznego Puchatka
K. Beściak, M. Zdeb
A.Bigos, J. Kurczab, B.Koziara, B.Nawrocka
Cały rok  Nowe życie starych książek  – akcja trwająca cały rok szkolny B.Nawrocka / nauczyciele biblioteki szkolnej
IX  Rajd integracyjny klas I LO M. Chłopecka
I okres  Dzień dawcy szpiku – szkolna akcja promująca dawstwo krwi i szpiku M. Kras, M. Ścieńska, P. Załęski
I okres Esja historyczna „200. Rocznica urodzin Ignacego Łukasiewicza – wynalazcy, pioniera przemysłu naftowego, działacza niepodległościowego” Nauczyciele historii
IX / X Ogólnopolska Olimpiada „O diamentowy indeks AGH R.Leśniak, P. Regiec

Październik

2022
3 X – 7 X Tydzień Tabliczki Mnożenia w kl. II – III SP zakończony Dniem Tabliczki Mnożenia W. Krysa
7 X Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia Nauczyciele matematyki SP
7 X Dzień Uśmiechu Samorząd Uczniowski LO
8 – 23 X Europejski Tydzień Kodowania A.Bigos
14 X Dzień Komisji Edukacji Narodowej – akademia M. Chłopecka 2b,
D. Słowińska 2g
A. Serek 6c i K. Mleczek 6a
Samorząd LO i SP
X Międzynarodowy Dzień Języka Włoskiego U. Wajda
X Międzyszkolny Turniej Piłki Siatkowej Dziewcząt dla szkół średnich z okazji Święta Patrona Szkoły Nauczyciele wychowania fizycznego
X Święto Patrona Szkoły / Dzień Papieski Katecheci Samorząd uczniowski SP
28 X Dzień miłośników pluszaków Samorząd uczniowski SP
31 X  Dzień wolny od zajęć dydaktycznych  
X  Wyjazd klas I LO do Wadowic ks. S. Ligęska
X Rajd – Pożegnanie Lata Nauczyciele wychowania fizycznego
X Konkurs Ortograficzny dla klas V – VIII wyłaniający uczniów do Małopolskiego Dyktanda Ortograficznego A.Nowińska
Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Archimedes Plus. Lingua Plus (Oxford) – SP A.Filip, K.Tadel, K. Molczyk
X / XI Kiermasz z okazji Święta Dyni Samorząd Uczniowski SP
X Konkurs Plastyczny „Mój ulubiony bohater literacki” SP B.Nawrocka
X Konkurs dla LO „List do bohatera literackiego”  B.Nawrocka
X Targi Książki w Krakowie  M.Porosły
Nauczyciele biblioteki
X / XI Biblijny Konkurs Tematyczny dla SP A.Polek
S. Ligęska
X / XI Wyjście na cmentarz komunalny w Mościcach – pamięć o zmarłych nauczycielach  Wychowawcy I – III SP
X – VI Zbiórka zużytych baterii H. Zięba, E.Budzik
X / XI  Ewakuacja szkoły P. Załęski

 

Listopad

2022
3 XI  Konsultacje z rodzicami uczniów klas
I – III LO

Zebrania z rodzicami uczniów IV LO

Dyrekcja zastrzega sobie prawo do zmiany terminu zebrań. Godziny zebrań zostaną podane bezpośrednio uczniom oraz na stronie internetowej szkoły.
9 XI

Konsultacje z rodzicami uczniów IV – VIII SP

Zebrania z rodzicami uczniów klas I – III SP

Dyrekcja zastrzega sobie prawo do zmiany terminu zebrań. Godziny zebrań zostaną podane bezpośrednio uczniom oraz na stronie internetowej szkoły.
I połowa XI Próbne egzaminy ósmoklasisty  
XI Dzień Wszystkich Świętych (zapalenie zniczy na grobach) Samorząd Uczniowski SP
10 XI Śpiewanie pieśni patriotycznych (pod patronatem Dyrekcji Szkoły oraz Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół IV LO w Tarnowie) L. Kubień
B. Kubień
XI Szkolny Konkurs Pieśni Patriotycznej M. Cichoń
XI „Marsz radości” – świętowanie niepodległości Polski. Zorganizowanie przemarszu ulicami Mościc „Od wojów piastowskich do współczesnych herosów” Dekoracja szkoły M. Kopek 2e
A. Kołodziej 2c
A. Czosnyka 1f
Nauczyciele historii
XI Małopolskie Dyktando Niepodległościowe B. Augustyn, A. Serek,
B. Tworzydło
21 XI Światowy Dzień Życzliwości i Pozdrowień Samorząd uczniowski LO
25 XI Black Friday w bibliotece Nauczyciele biblioteki
XI Światowy Dzień Pluszowego Misia  Pedagog szkolny
Samorząd uczniowski SP
XI Rajd patriotyczno – turystyczny PTTK do Łowczówka z okazji Święta Odzyskania Niepodległośc M. Chłopecka
M. Smoła
M. Bąk
XI Konkurs Krakowska Matematyka – pierwszy etap  S. Wołek
XI Wyjazd uczniów klas VIII SP do Auschwitz Wychowawcy klas VIII SP
XI Finał akcji „Odblaskowa szkoła” – happening  K. Beściak, M. Zdeb
wszyscy nauczyciele
XI Udział w sesji Młodzieżowej Rady Miejskiej  Samorząd LO
XI Andrzejki  Samorząd Uczniowski SP i LO
XI Mistrzostwa Szkoły w tenisie stołowym SP, LO  K.Adamczyk, R. Kościński
XI Olimpiada Teologii Katolickiej S. Ligęska,
W. Janczura
B.Kras

Grudzień

2022
6 XII Mikołajki szkolne (wyjazd do kina I – III SP) Samorząd LO, SP z opiekunami
 XII Mikołajkowy turniej piłki siatkowej dla SP K. Adamczyk, J. Kościński
 XII Tarnowski Turniej Matematyczny (etap szkolny) L. Kubień, R. Leśniak
 XII Kalendarz adwentowy – akcja czytelnicza SP, LO Nauczyciele biblioteki
12 – 22 XII Próbne egzaminy maturalne  
16 XII
(do godz.15.00)
Wystawienie ocen śródrocznych w klasach
IV LO
 
19 XII Konferencja klasyfikacyjna IV klas LO  
20 XII Zebrania z rodzicami klas IV LO  
22 XII Wigilia szkolna + dekoracja szkoły B.Jakus – Piotrowska 2d
M. Czuba 1b
M. Cebulska – Beberok 5BP
M. Cichoń 4CP
Samorząd LO i SP
XII  Wyjazd na Słowację – wymiana sportowa – SP, LO  P. Tutaj
XII  Konkurs „Stypendiada Wczesnoszkolna” Koordynator  M. Ciepiela
XII  Akcja charytatywna na rzecz potrzebujących uczniów naszej szkoły Samorząd uczniowski LO
XII – I  Koncert kolęd i pastorałek  M. Cichoń
23 – 31 XII  Zimowa przerwa świąteczna  

 

Styczeń

2023
 11 – 12 I  Ogólnopolska Olimpiada „OLIMPUSEK”  E. Budzik
 14 I Olimpiada Matematyczna Juniorów II stopień L. Kubień
20 I Dzień wiedzy o Pingwinach Samorząd LO
20 I
(do godz.15.00)
Wystawienie ocen semestralnych SP i LO  
23 I Konferencja klasyfikacyjna klas SP  
24 I Konferencja klasyfikacyjna LO  
25 I (godz.12.30) Zatwierdzenie wyników klasyfikacji  
25 I Zebrania z rodzicami klas SP Dyrekcja zastrzega sobie prawo do zmiany terminu zebrań. Godziny zebrań zostaną podane bezpośrednio uczniom oraz na stronie internetowej szkoły
26 I Zebrania z rodzicami klas LO Dyrekcja zastrzega sobie prawo do zmiany terminu zebrań. Godziny zebrań zostaną podane bezpośrednio uczniom oraz na stronie internetowej szkoły
I Udział w sesji Młodzieżowej Rady Miejskiej Samorząd LO
I Rajd zimowy Nauczyciele wychowania fizycznego
Wyjazdy na narty  J. Suski – nauczyciele wf
I / II

Bal karnawałowy

Bal karnawałowy klas I – III

Samorząd uczniowski / uczniowie i wychowawcy klas IV – VIII

J. Kurczab

30 I – 10 II Ferie zimowe  
Ferie  Obóz narciarski  M. Chłopecka

Luty

2023
30 I – 10 II Ferie zimowe
Obóz narciarski
 M. Chłopecka
 II okres Szkolenie z zakresu pierwszej pomocy dla nauczycieli oraz certyfikowane kursy dla chętnych uczniów P. Załęski
14 II Przez książkę do serca. Walentynkowa akcja czytelnicza Nauczyciele biblioteki
14 II Walentynki Samorząd LO i SP
15 II Europejski Dzień Bezpiecznego Internetu J. Kurczab, wychowawcy klas I – VIII
II okres Konkurs z języka niemieckiego „Fit in Deutch” przygotowanie do certyfikatów A1, A2, B1 T. Świętnicka
II okres Dwudniowa wycieczka „Współczesne odkrywanie COP-u – szlak inwestycji ekonomicznych” dla zainteresowanych uczniów nauczyciele historii
I połowa
II
Dzień Boba Marleya Samorząd uczniowski LO
II Mistrz Pięknego Czytania – konkurs czytelniczy dla uczniów klas I – III SP Nauczyciele biblioteki
II semestr Konkurs Piosenki Włoskiej M. Polek, U. Wajda
II  Szkolny Konkurs Wiedzy i Umiejętności z Języka Angielskiego dla LO  M. Machalska, A. Maziarz – Pasek
II  Konkurs mitologiczny M. Porosły, A. Serek, M. Zaklikiewicz – Micał
II połowa II Próbne egzaminy ósmoklasisty  

Marzec

2023
III  Konkurs ortograficzno – językowy dla klas LO B. Cieśla, M. Poparda
 8 III  Dzień Kobiet Samorząd LO i SP
10 III Wyjazd maturzystów do Częstochowy S. Ligęska, W. Janczura
14 III Konkurs Logicznego Myślenia E. Budzik
18 III Olimpiada Matematyczna Juniorów III stopień L. Kubień
II połowa III Próbne egzaminy maturalne  
21 III Konkurs recytatorski pt. WIOSNA. Sesja integracyjna klas I-III. B. Koziara
III Konkurs fizyczny „Lwiątko” P. Regiec, S. Seruś
III Krakowska Matematyka – konkurs dla SP
(II etap)
S. Wołek
III Ogólnopolska Olimpiada „O diamentowy indeks AGH” – II etap R. Leśniak, P. Regiec
III Międzynarodowy Konkurs Matematyczny „Kangur ” – SP, LO S. Wołek, M. Korcyl, M. Cebulska – Beberok
III  Pierwszy Dzień Wiosny Samorządy uczniowskie SP i LO
III Rajd wiosenny SP i LO Nauczyciele wychowania fizycznego
III  Udział w sesji Rady Miejskiej  Samorząd uczniowski LO
III  Międzyszkolny Konkurs Piosenki Francuskiej  R. Śliwińska – Kulesa, M. Polek, A. Rawińska 3g
III / IV Konkurs na najpiękniejszą pisankę / kiermasz wielkanocny z własnoręcznie wykonanymi ozdobami  Samorząd uczniowski SP
III / IV  Konkurs „Double Decker” dla uczniów LO  A.Filip, K. Molczyk
III / IV XXI Międzyszkolny Przegląd Piosenki Angielskiej  A. Łabno 2a, M. Machalska,
A. Maziarz-Pasek 3c
III / IV XXI Międzyszkolny Przegląd Piosenki Angielskiej  M. Cichoń
III Dzień Otwarty SP 17  Nauczyciele SP
III Szkolne Rekolekcje Wielkopostne  S. Ligęska
W. Janczura
III – V Cykl zajęć adaptacyjnych dla przyszłych pierwszoklasistów: „Dziecięcy Uniwersytet Siedemnastki” Nauczyciele SP

 

Kwiecień

2023
IV Pasowanie na czytelnika  Nauczyciele biblioteki
6 IV  Międzynarodowy Dzień Sportu dla Rozwoju i Pokoju Samorząd uczniowski LO
6 – 11 IV Wiosenna przerwa świąteczna  
12 IV
Do godz. 15.00
Wystawienie ocen przewidywanych w klasach IV LO  
12 IV

Konsultacje z rodzicami klas IV – VIII SP

Zebrania klas I – III SP

Dyrekcja zastrzega sobie prawo do zmiany terminu zebrań / konsultacji
13 IV

Zebrania z rodzicami klas IV LO

Klasy I-IV

Dyrekcja zastrzega sobie prawo do zmiany terminu zebrań / konsultacji
13 IV
Do godz. 15.00
Składanie podań o egzamin podwyższający oceny dla klas IV LO  
13 IV Udział w Uroczystościach Katyńskich. Konferencja „Ocalić od zapomnienia” A. Brożek, zespół zadaniowy, M. Kras 3D
IV Wielkanoc szkolna (dekoracja szkoły) Samorząd SP, LO
R. Leśniak 1a, K. Mucha 1d
B. Augustyn 5CP, B. Tworzydło 4BP
IV Ogólnopolska Olimpiada „O diamentowy indeks AGH” – III etap P. Regiec, R. Leśniak
19-20 IV Egzaminy podwyższające oceny (kl. IV LO)  
21 IV
do godz. 15.00
Wystawienie ocen ostatecznych w kl. IV LO  
23 IV Międzynarodowy Dzień Książki i Praw Autorskich Nauczyciele biblioteki
24 IV Konferencja klasyfikacyjna klas IV LO  
28 IV Uroczyste zakończenie Roku Szkolnego klas IV LO E. Piątek 3b, P. Regiec 3a, B. Jasnosz 3e
28 IV Międzynarodowy Dzień Tańca Samorząd uczniowski LO
IV  Spotkanie z podróżnikiem dla klas szkoły SP  H. Zięba, K. Mleczek
IV  Tydzień Promocji Zdrowia K. Beściak, J. Kurczab,
B. Nawrocka
IV  Kiermasz Zdrowej Żywności  Samorząd Uczniowski SP
IV  Światowy Dzień Ziemi  Samorząd Uczniowski SP
IV  Wymiana sportowa ze Słowakami  J. Suski, P. Tutaj, J. Mosio
II połowa IV  Próbne egzaminy ósmoklasisty  
ostatni tydzień IV Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 maja (dekoracja szkoły) M. Bąk 1c, B. Garska 1e,
S. Wołek 5AP, R. Derendal 4AP

Maj

2023
1-3 V Majówka  
 4-23 V Egzamin maturalny  
4-5 V Dni wolne od zajęć dydaktycznych  
5 V Udział klas II-III SP w Ogólnopolskim Dyktandzie Ortograficznym W. Krysa
10 V Dzień Bibliotekarza i Bibliotek Nauczyciele biblioteki
8-9 V Dni wolne od zajęć dydaktycznych  
17 V Światowy Dzień Pieczenia – kiermasz wypieków na potrzeby samorządu Samorząd uczniowski LO
23 – 25 V Egzamin Ósmoklasisty  
25 V Dzień wolny od zajęć dydaktycznych  
30 lub 31 maja  Dzień Otwarty IV LO Komisja do spraw promocji szkoły,
p. dyrektor Anetta Święch,
p. dyrektor Aneta Brożek
Samorząd LO
V / VI Happening „550. Rocznica urodzin Mikołaja Kopernika”  Nauczyciele historii
V / VI Międzyszkolny Rajd IV LO szlakami JP II  M. Chłopecka, J. Suski
V / VI Spotkanie z artystą / zespołem muzycznym  M.Cichoń
V / VI Szkolny konkurs „Wakacyjna Piosenka” M.Cichoń

 

Czerwiec

2023
1 VI

 Dzień Dziecka – wyjście do kina I – III SP

Dzień Dziecka – kampania przypominająca prawa dziecka

Sportowy Dzień Dziecka dla klas I – III SP

E. Budzik i wychowawcy

Samorząd uczniowski LO

J. Kościński , K. Adamczyk

VI Spartakiada Malucha kl. I Nauczyciele wychowania fizycznego
5 VI
(do godz. 15.00)
Wystawienie ocen przewidywanych  
6 VI Zebrania z rodzicami uczniów LO
Dyrekcja zastrzega sobie prawo do zmiany terminu zebrań
7 VI Składanie podań o egzaminy podwyższające ocenę LO  
7 VI Zebrania z rodzicami uczniów klas SP Dyrekcja zastrzega sobie prawo do zmiany terminu zebrań
9 VI Dzień wolny od zajęć dydaktycznych  
12 VI Składanie podań o egzaminy podwyższające ocenę SP  
VI Zlot SKC A. Polek, B. Kras
14 – 15 VI Egzaminy podwyższające ocenę  
15 VI
(do godz. 15.00)
Wystawienie ocen ostatecznych  
16 VI Konferencja klasyfikacyjna klas SP  
19 VI  Konferencja klasyfikacyjna klas LO  
20 VI Zatwierdzenie wyników klasyfikacji – godzina 11.30  
19 – 22 VI  Testy diagnostyczne (badanie wyników) klasy LO i klasy 7SP  
22 VI  Uroczyste Zakończenie Roku Szkolnego dla klas VIII SP  A. Filip 7AP, K. Molczyk 7BP,
M. Zdeb 6BP,
Samorząd Uczniowski SP
23 VI  Uroczyste Zakończenie Roku Szkolnego SP i LO  Opiekunowie sztandarów SP i LO oraz Samorząd SP i LO
  Przygotowanie Rozpoczęcia Roku Szkolnego 2023/24  Opiekunowie sztandarów SP i LO, K. Budzik 1g