Odpłatność za obiady – IX 2022

IV Liceum Ogólnokształcące w Tarnowie > Uncategorized > Odpłatność za obiady – IX 2022

Informujemy, że odpłatność za obiady w miesiącu WRZEŚNIU 2022 wynosi:

uczniowie LO – 80 zł
Cena za 1 obiad wynosi – 4 zł
Odpłatność należy uiścić w terminie do 15.09.2022r.

wpłacając na konto:
Nr konta do wpłat: 58 1020 4955 0000 7302 0267 7946
w tytule przelewu proszę podać imię i nazwisko ucznia oraz klasę

W przypadku:
zaległości za m-c CZERWIEC
nadpłaty za m-c CZERWIEC
rezygnacji w wybrane dni w m-cu WRZEŚNIU

proszę o ustalenie u Pani intendent: Marzeny Boduch (pokój 211) kwoty wpłaty.
Za każdy ZGŁOSZONY dzień nieobecności odliczamy – 4 zł;
Przy zgłaszaniu nieobecności ucznia w szkole należy również zaznaczyć rezygnację z obiadów.
Bardzo prosimy o terminowość wpłat i uregulowanie zaległości.