Zapisy na obiady

Uczniowie proszeni są o:

  • zapisywanie na obiady
  • potwierdzenie kontynuacji korzystania z obiadów lub rezygnację tych, którzy byli zapisani w roku ubiegłym – w przypadku braku potwierdzenia uczeń zostanie usunięty z listy

Telefonicznie u pani Intendent lub w pokoju 211 bądź w kuchni szkolnej w dniach od 01.09.2022 do 02.09.2022