Zakończenie roku szkolnego 2022/2023

IV Liceum Ogólnokształcące w Tarnowie > Blog > Zakończenie roku szkolnego 2022/2023

Informacje dotyczące porządku zakończenia roku:

  1. Msza św. na zakończenie roku odbędzie się w czwartek, 22.06.2023 r. o godz. 9.00 w kościele
    w Mościcach.
  2. W piątek, 23.06.2023 r. w auli odbywać się będą uroczystości rozdania świadectw i dyplomów według następującego porządku:
    godz. 9.00 – kl. I LO
    godz. 9.30 – kl. II LO
    godz. 10.00 -kl. III LO

Po spotkaniach w uli uczniowie rozchodzić się będą do wyznaczonych sal na spotkania z wychowawcami. 
Harmonogram przydziału sal umieszczony będzie na drzwiach wejściowych i na tablicach ogłoszeń.