XXIII  Międzyszkolny Przegląd Piosenki Angielskiej-program

IV Liceum Ogólnokształcące w Tarnowie > Blog > XXIII  Międzyszkolny Przegląd Piosenki Angielskiej-program

English Song Competition – Tarnów

IV LO w ZSO nr 1 – 17.04.2024

Program: Aula IV LO

8:00-9:00 – przyjmowanie zgłoszeń wykonawców, próby

9:00 – uroczyste rozpoczęcie:

– występ artystyczny

– przywitanie gości i wykonawców: p. dyr. Anetta Święch, młodzież IV LO

Występy szkół podstawowych wg następującej kolejności:

1.    Szkoła Podstawowa nr 10 w Tarnowie

2.    Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej w Zaczarniu

3.    Szkoła Podstawowa nr 1 w Tarnowie

4.    Szkoła Podstawowa  w Żabnie

5.    Szkoła Podstawowa nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej

Ok.10.00 – występ taneczny

6.    Szkoła Podstawowa im Batalionu „Barbara AK” w Pawęzowie

7.    Szkoła Podstawowa nr 2 w Tarnowie

8.    Pałac Młodzieży w Tarnowie

9.    Zespół Szkół Muzycznych w Tarnowie

10.  Szkoła Podstawowa nr 17 w Tarnowie

Ok.10.30 – występ taneczny

Występy szkół ponadpodstawowych wg następującej kolejności:

1.    IV Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w ZSO 1 w Tarnowie

2.    III Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Tarnowie

3.    V Liceum Ogólnokształcące im Janusza Korczaka w Tarnowie

4.    Pałac Młodzieży w Tarnowie

5.    Studio Wokalne Talent

Ok.11.00 – występy wokalne i taneczne

6.    II Liceum Ogólnokształcące w Bochni

7.    I Liceum Ogólnokształcące im. K. Brodzińskiego w Tarnowie

8.    Miejski Dom Kultury w Bochni

9.    Zespół Szkół Muzycznych w Tarnowie

10.  Liceum Sztuk Plastycznych w Tarnowie

11.  Dom Kultury w Tuchowie

Ok.11.30 – występy wokalne i taneczne

Ok. 12:00 – 13:00 – obrady jury w Sali 307

Zapraszamy do kawiarenki szkolnej oraz na występy gościnne w auli IV LO

ok. 13:00 – ogłoszenie wyników

ok. 13:30 – zakończenie XXIII Międzyszkolnego Przeglądu Piosenki Angielskiej

Prosimy o wcześniejsze przybycie w związku z przesunięciami czasowymi w występach.