WYPRAWKA SZKOLNA 2023/2024

IV Liceum Ogólnokształcące w Tarnowie > Blog > WYPRAWKA SZKOLNA 2023/2024

Uczniowie (lub rodzice niepełnoletnich uczniów) posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego mogą  składać wnioski wraz z załącznikami do 6 września 2023 r. o udzielenie pomocy finansowej  na zakup  podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych w sekretariacie.

Szczegóły :link