Wielki sukces!!!

Uczennica klasy 2g Zuzanna Mosio została finalistką LIV Olimpiady Literatury i Języka Polskiego.
To ogromne osiągnięcie, bowiem Zuzia przebrnęła przez 3 etapy tej olimpiady: I. polegający na napisaniu pracy na temat: „– Znacie? […] – Znamy. – Więc posłuchajcie.” Przysłowia w Panu Jowialskim Aleksandra Fredry na tle zasobów i kulturowej roli paremiologii polskiej”, która została zakwalifikowania przez Komitet Okręgowy w Krakowie do II. etapu.
W tej części Zuzia ponownie musiała się zmierzyć z tematem literackim: „Najpiękniejszym darem natury jest radość, jaką niesie ze sobą poszukiwanie i zrozumienie”. (A. Einstein).
Rozważ, jak literatura pomaga w poszukiwaniu ładu świata i jego rozumieniu, odwołując się do tekstów dawnych i współczesnych” , oraz  testem z gramatyki dotyczącym wiedzy o języku polskim.
Wynik tego etapu był tak wysoki, że uczennica została zakwalifikowana do części ustnej.
Na tym etapie osiągnęła wymaganą liczbę punktów i mogła przystąpić do etapu  III.
– tu   rozważała rolę przypadku wżyciu człowieka i sposoby, w jaki literatura przedstawia znajdywanie sensu ludzkiej egzystencji.

Tytuł finalistki OLiJP oznacza, że Zuzanna Mosio ma zdaną na 100% maturę z j. polskiego: ustną,
pisemną na poziomie podstawowym i rozszerzonym.

GRATULUJEMY!