Z głębokim żalem zawiadamiamy o śmierci prof. Tadeusza Szydłowskiego , nauczyciela i wychowawcy młodzieży.

Prof. Tadeusz Szydłowski urodził się 9 października 1932 roku w Laszkach Górnych pod Lwowem.
Szkołę powszechną ukończył we Lwowie. W 1945 roku, wraz z innymi Polakami z Kresów został skierowany
do Tarnowa, gdzie w roku 1952 ukończył I Liceum Ogólnokształcące. W maju 1953 roku uzyskał dyplom nauczycielski i odbył kurs języka rosyjskiego w Krakowie (1954).
Początkowo pracował jako nauczyciel w III Liceum w Tarnowie (sierpień 1954 – czerwiec 1955).
W roku 1960 uzyskał tytuł magistra filologii rosyjskiej po studiach w Wyższej Szkole Pedagogicznej
w Krakowie. Pracował później w III Liceum (1960-1966), a następnie w Szkole Podstawowej nr 4
w Tarnowie (1966-1969). Z dniem 1 września 1969 został nauczycielem języka rosyjskiego w IV Liceum.
Dał się poznać jako bardzo dobry nauczyciel. Przez kilka lat prowadził praktyki studenckie i wprowadzał
do zawodu młodych nauczycieli. Opiekował się klasopracownią języka rosyjskiego, gromadził materiały dydaktyczne i inne do ćwiczeń słownikowych. Był także instruktorem p-poż. W IV Liceum uczył do 1975 roku, dwukrotnie będąc wychowawcą klas maturalnych. Następnie pracował w I Liceum w Tarnowie,
skąd przeszedł na emeryturę. Wtedy podjął dalsze studia, zdobywając na Wydziale Teologicznym
w Tarnowie magisterium z zakresu teologii.

Zmarł 9 listopada 2023 roku.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się 13.11.2023r. w kaplicy cmentarza parafialnego w Klikowej .
Różaniec rozpocznie się o godz 13.30 w kaplicy, o godz. 14.00 msza żałobna.