TOLERANCJA…

Międzynarodowy Dzień Tolerancji to święto obchodzone corocznie 16 listopada. Jest to święto ustanowione przez UNESCO w 1995 roku mające na celu promowanie szacunku, akceptacji i uznania bogactwa różnorodności kultur na świecie. Ten dzień, stanowi wyjątkową okazję do przypomnienia i pielęgnowania ważnych wartości w życiu młodego człowieka.

Dobro, życzliwość, tolerancja, asertywność, rozumiane i stosowane w autentyczny oraz jasny sposób,
są podstawą prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie dziecka, a potem dorosłego człowieka.

Zachęcamy Was, abyście razem z nami dołączyli do tego święta, do urzeczywistnienia tych słów.
Trudno nam czasem zgodzić się z poglądami odmiennymi od naszych. Najważniejsze jest, by nasze słowa czy działania nie krzywdziły innych. Jeśli dostrzegamy, że komuś dzieje się krzywda lub ktoś cierpi, miejmy odwagę powiedzieć: „NIE” i zróbmy coś, aby tę sytuację zmienić.
Warto jest żyć według zasady: „Nie czyń drugiemu, co tobie niemiłe” – pamiętajmy, że dobre słowo i czyny  do nas powrócą.

Pokażmy dzieciom, że każdy człowiek zasługuje na miłość i szacunek, bez względu na wygląd, rasę, płeć, orientację seksualną i pochodzenie. Rozmawiajmy o niepełnosprawnościach, odmienności, różnych kulturach i religiach. Rozmawiając z dziećmi na tematy inności, uczymy je, że ludzie różnią się od siebie,
a zauważanie różnic nie jest złe, bo właśnie te różnice sprawiają, że każdy z nas jest wyjątkowy i jedyny
w swoim rodzaju.

Unikaj porównywania.

Ucząc dzieci, że nie należy porównywać się do innych, uczymy je nie tylko tolerancji i szacunku dla innych dzieci, ale też pokazujemy, że same nie powinny czuć się gorsze ze względu na swoją inność i brak najnowszego telefonu czy markowej bluzy.

Nie dziel ludzi na “my” i “oni”.

W zamian staraj się znajdować i podkreślić podobieństwa i cechy wspólne, co pomoże dziecku zbudować poczucie wspólnoty z osobami, które na pierwszy rzut oka wydają się inne. One też lubią podobne rzeczy,
co my, mają podobne zainteresowania i są wartościowymi ludźmi. Naucz dziecko, że więcej nas łączy,
niż dzieli.

Nie ucz ignorancji.

Zwróć uwagę, by ucząc dziecko tolerancji nie budować ignorancji. Ignorowanie problemów, jak na przykład dokuczanie w klasie jest również oznaką braku szacunku. Wpajaj dziecku, by wraz z szacunkiem obdarzali rówieśników serdecznością i w razie problemów, zawsze służyli pomocą.

Rolą rodziców i nauczycieli jest, by nauczyć dzieci nieoceniającego podejścia do drugiego człowieka, szacunku, tolerancji i serdeczności.

Zachęcamy!!

Zespół Specjalistów ZSO 1