Śpiewanie patriotyczne

IV Liceum Ogólnokształcące w Tarnowie > Blog > Śpiewanie patriotyczne

PO CZTEROLETNIEJ PRZERWIE,  STOWARZYSZENIE ABSOLWENTÓW
      I PRZYJACIÓŁ IV LICEUM W TARNOWIE WRAZ Z DYREKCJĄ SZKOŁY
     SERDECZNIE ZAPRASZA UCZNIÓW  DO AULI SZKOLNEJ W DNIU 9 XI 2023r.
     
(CZWARTEK) NA WSPÓLNE ŚPIEWANIE PIEŚNI PATRIOTYCZNYCH –
    POCZĄTEK GODZ. 17:00