RELACJA Z WIZYTY W SEJMIE

IV Liceum Ogólnokształcące w Tarnowie > Blog > RELACJA Z WIZYTY W SEJMIE
Sejm Dzieci i Młodzieży to projekt Kancelarii Sejmu, polegający na szerzeniu wśród młodych wiedzy 
nt. parlamentaryzmu, a także aktywizacji ich w środowisku lokalnym. Na drodze konkursu zostało wybranych 230 najlepszych dwuosobowych zespołów z całej Polski, którzy 1 czerwca spotkali 
się na posiedzeniu SDiM w Sejmie RP. 
W tegorocznej edycji posłami zostało 2 uczniów naszej szkoły - Jakub Słowik i Daria Wiatr z klasy 3D. Zgodnie z tematem projektu skupili się na propagowaniu pamięci o Getcie Żydowskim w Tarnowie. Uczniowie mieli okazję zasiąść w ławach poselskich, głosować nad przyjmowaną uchwałą, a także uczestniczyć w debacie, na której uczestnicy chętnie podnosili m.in. temat edukacji. 
Posiedzenie Sejmu otworzyła Marszałek Elżbieta Witek, a z uczestnikami spotkali się także posłowie 
z różnych opcji politycznych w Polsce.