Transplantacja szpiku kostnego – HDK

Zapraszamy osoby które zechcą uratować życie … i oddać szpik kostny!!!

Współpracując z Fundacją Przeciwko Leukemii Agaty Mróz Olszewskiej i Stowarzyszeniem Kropla dwa razy do roku rejestrujemy nowych dawców szpiku kostnego zawsze w mikołajki i 1 dzień wiosny 🙂

Procedury :

Trzeba mieć ukończone 18 lat, spełniać podstawowe warunki dla honorowych krwiodawców. Przyszłego dawcę wykluczają choroby: wirusowe zapalenie wątroby, żółtaczka, aids, a także osoba, która ma tatuaż czy przebite uszy musi odczekać przynajmniej rok.

Dawcą zostaje się w momencie wypełnienia ankiety do danego banku szpiku kostnego (w naszym przypadku jest to bank w Warszawie prowadzony firmę Medigen) oraz oddania 10ml Krwi.

Szpik można oddać wtedy, gdy znajdzie się biorca, Wtedy dawca jest ponownie pytany, czy podtrzymuje swą decyzję o oddaniu szpiku i następuje uzgodnienie terminu i pobrania tzw, materiału przeszczepowego.

Pobranie może być w dwojaki sposób :

1.Bezpośrednio z talerza biodrowego w znieczuleniu ogólnym.
2. Z żyły, podobnie jak pobiera się krew.

Dawca i biorca nie mają ze sobą bezpośredniego kontaktu.

Oddawanie szpiku kostnego jest w Polsce honorowe podobnie jak oddawanie krwi.

Pamiętaj:
1. Dawstwo szpiku jest honorowe.
2 Do  rejestru ALF PL3 zapisujemy zdrowych ludzi w wieku 18 – 50 lat.
3. Oddanie szpiku nie zagraża zdrowiu, bo szpik szybko się regeneruje.
4. Pobrania dokonuje się z: kości talerza biodrowego (w narkozie) lub z krwi (bez potrzeby znieczulania).
5. Aby zostać kandydatem na dawcę i zostać zarejestrowanym w rejestrze dawców szpiku, wystarczy oddać 10 ml krwi.
6. W rejestrze ALF PL3 przy Fundacji Przeciwko Leukemii mniej więcej co 70 kandydat zostaje dawcą.

PROCEDURA POBIERANIA I PRZESZCZEPIANIA SZPIKU

1. Pobranie 10 ml krwi od osoby, która rejestruje się jako kandydat na dawcę szpiku w rejestrze dawców.
2. Z pobranej próbki krwi wykonywane są badania antygenów zgodności tkankowej HLA.
3. Dane antygenowe kandydata na dawcę wprowadzane są do komputerowej bazy danych i przesyłane do światowego rejestru dawców BMDW. Odtąd dane te są dostępne w trakcie poszukiwania dawcy dla dowolnego chorego na świecie.
4. W przypadku stwierdzenia zgodności chorego i kandydata na dawcę, jest on proszony o oddanie kolejnych 10 ml krwi do dalszych badań HLA i 10 ml do badań wirusologicznych.
5. Bardzo szczegółowe badania krwi zarówno kandydata na dawcę, jak i biorcy mają na celu potwierdzenie zgodności antygenowej między nimi oraz wykluczenie obecności wirusów, które mogłyby uniemożliwić przeszczepienie.
6. W przypadku całkowitej lub wystarczającej zgodności, przedstawia się kandydatowi na dawcę szczegółową procedurę pobrania szpiku oraz wyjaśnia ewentualne wątpliwości.
W tym momencie kandydat podejmuje ostateczną decyzję o oddaniu, bądź nie, swojego szpiku choremu.
7. Po podjęciu decyzji na tak, na kilka tygodni przed planowaną transplantacją, dawcy pobiera się krew do autotransfuzji. Będzie ona mu podana z powrotem w trakcie pobraniu szpiku.
8. Szpik pobiera się na 2 sposoby: – z talerza kości biodrowej. Pobranie odbywa się w znieczuleniu ogólnym tak, że dawca nie odczuwa bólu, a na ciele nie pozostają widoczne żadne trwałe ślady. – pobranie szpiku metodą separacji komórek z krwi obwodowej, po uprzednim podaniu dawcy czynnika wzrostu.