Skład

Zespół podlega stałym zmianom – z początkiem każdego roku szkolnego w jego szeregi wkraczają nowe dziewczęta z młodszych klas, ale też każdego roku szeregi te – po kilku latach wspólnego śpiewania – opuszczają najstarsze chórzystki, maturzystki. Od 2011 roku w skład chóru weszły także uczennice Szkoły Podstawowej nr 17.