Informujemy, że lista zapisów na obiady została zamknięta. Prosimy o potwierdzanie lub rezygnację z obiadów osoby zapisanych w roku ubiegłym – w przypadku braku potwierdzenia uczeń zostanie usunięty z listy

Potwierdzenia telefonicznie u pani Intendent lub w pokoju 211 bądź w kuchni szkolnej w dniach od 01.09.2022 do 02.09.2022

Obiady szkolne ruszają od 05 września br.