Ks.prof. Michał Heller -nadanie tytułu Doktora Honoris Causa

IV Liceum Ogólnokształcące w Tarnowie > Blog > Ks.prof. Michał Heller -nadanie tytułu Doktora Honoris Causa

            

Nadanie tytułu Doktora Honoris Causa  oraz wręczenie prestiżowego medalu „Keplerus Ellipsis”
Ks. Profesorowi Michałowi Hellerowi najwybitniejszemu absolwentowi IV Liceum Ogólnokształcącego
w Tarnowie

Informację   o tym doniosłym wydarzeniu przyjęliśmy z dumą i radością.
19  maja 2023  podczas uroczystości Jubileuszu  25-lecia Akademii Nauk Stosowanych w Tarnowie,
po raz pierwszy w historii uczelni uhonorowano tytułem Doktora Honoris Causa ANS Księdza Profesora Michała Hellera, wybitnego naukowca, Księdza, teologa, światowej sławy kosmologa, tarnowianina, absolwenta naszego liceum.     
Promotorem przewodu doktorskiego był Prorektor ds. Nauki i Rozwoju dr hab. Rafał Kurczab,
prof. uczelni. Wykład okolicznościowy pt. W jaki sposób istnieje czas, wygłosił bliski współpracownik
i kontynuator myśli ks. prof. Michała Hellera, ks. dr hab. Tadeusz Pabjan.       
Uhonorowanie ks. Prof. Michała Hellera Doktoratem Honoris Causa było poprzedzone wręczeniem Laureatowi prestiżowego medalu „Keplerus Ellipsis”.
Medal „ Keplerus Ellipsis” wręczył Prezes Stowarzyszenia Astronomia Nova, a zarazem współwłaściciel Obserwatorium Astronomicznego im. Królowej Jadwigi w Rzepienniku Biskupim, dr Bogdan Wszołek
w asyście Członków Stowarzyszenia Astronomia Nova.    
Laudację z okazji wręczenia medalu wygłosił zastępca dyrektora Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, uznany w świecie naukowym polski astrofizyk
dr hab. Marek Jamrozy.
Przedstawiciele Stowarzyszenia Astronomia Nova z okazji Srebrnego Jubileuszu Uczelni podarowali również JM Rektor uczelni Pani dr hab. Małgorzacie Kołpie – mapę Księżyca, na którym swój podpis
złożył ks.prof.Michał Heller.
Księdzu Profesorowi składamy gratulacje i wyrazy uznania oraz życzymy wszelkiej pomyślności  
oraz dalszego entuzjazmu w poszukiwaniu odpowiedzi na pytania o Boga i wszechświat.