Zebrania z rodzicami / opiekunami

IV Liceum Ogólnokształcące w Tarnowie > Zebrania z rodzicami / opiekunami
Informujemy, że zebrania z rodzicami odbędą się w dniu 13.09.2022r. (wtorek) według następującego harmonogramu: o godz. 16.30 – kl. I LO spotkanie w auli rodziców z wychowawcami i Dyrekcją Szkoły. Po tym spotkaniu – spotkania w salach;w godz. 17.30 – kl. II – IV LO spotkania w salach z Wychowawcami.Przydział sal zostanie podany na początku tygodnia
czytaj więcej