XXX Mistrzostwa Pierwszej Pomocy PCK

IV Liceum Ogólnokształcące w Tarnowie > Blog > XXX Mistrzostwa Pierwszej Pomocy PCK

Reprezentacja naszej szkoły wzięła udział w XXX Mistrzostwach Pierwszej Pomocy PCK.
Etap rejonowy zakończył się sukcesem naszego zespołu, który zajął II miejsce.
Część praktyczna zawodów składała się ze stacji, na których uczestnicy zawodów wykazywali się wiedzą
na temat I pomocy, współpracą w zespole oraz zarządzaniem zespołem.
Gratulujemy.