Współpraca IV LO z Katedrą Chemii Akademii Tarnowskiej

IV Liceum Ogólnokształcące w Tarnowie > Blog > Współpraca IV LO z Katedrą Chemii Akademii Tarnowskiej

Uczniowie klas trzecich i czwartych IV Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II w Tarnowie wspólnie
z wykładowcami Katedry Chemii Akademii Tarnowskiej, realizują zajęcia laboratoryjne z przedmiotu chemia w ramach klas patronackich.
Podczas zajęć praktycznych uczniowie mają okazję do samodzielnego eksperymentowania oraz weryfikacji zdobytej w murach szkoły wiedzy teoretycznej w salach laboratoryjnych Uczelni.