Współpraca IV LO z Katedrą Chemii Akademii Tarnowskiej

IV Liceum Ogólnokształcące w Tarnowie > Blog > Współpraca IV LO z Katedrą Chemii Akademii Tarnowskiej

Uczniowie klas trzecich IV Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II w Tarnowie wspólnie z wykładowcami Katedry Chemii Akademii Tarnowskiej, kontynuują współpracę obejmującą zajęcia laboratoryjne z chemii w ramach klas patronackich. Podczas zajęć praktycznych uczniowie mają okazję do samodzielnego eksperymentowania oraz weryfikacji zdobytej w murach szkoły wiedzy teoretycznej w salach laboratoryjnych Akademii Tarnowskiej.