Wolontariat w Jadownikach Mokrych

IV Liceum Ogólnokształcące w Tarnowie > Blog > Wolontariat w Jadownikach Mokrych

Młodzież z IV Liceum w ramach działań wolontariatu spotkała się z uczniami Niepublicznej Szkoły Specjalnej w Jadownikach Mokrych przeprowadzając zajęcia plastyczne oraz taneczne.

Spotkanie to było okazją do podjęcia współpracy międzyszkolnej, integracji młodzieży, uwrażliwienia na potrzeby innych.

Wiecej : link