WIELKI SUKCES UCZNIA IV LO

IV Liceum Ogólnokształcące w Tarnowie > Blog > WIELKI SUKCES UCZNIA IV LO
     Maciej Sondej z kl.3 G został laureatem LIII Olimpiady Literatury i Języka Polskiego.
Znalazł się w elitarnym gronie uczniów z całej Polski i zagranicy, którzy w trzystopniowych eliminacjach pisemnych i ustnych wykazali się wiedzą, umiejętnościami i dojrzałością w formułowaniu sądów na temat literatury polskiej i obcej oraz zagadnień teoretycznych i językowych.

                                        Gratulujemy