„Tylko guziki nieugięte
przetrwały śmierć świadkowie zbrodni…”

IV Liceum Ogólnokształcące w Tarnowie > Blog > „Tylko guziki nieugięte
przetrwały śmierć świadkowie zbrodni…”
         W czwartek 13 IV odbyła się w naszej szkole uroczysta akademia upamiętniająca ofiary zbrodni katyńskiej.
Uroczystość przygotowana przez młodzież klas licealnych pod opieką pani profesor Moniki Chłopeckiej, Marty Cichoń i Bernadetty Cieśli odegrała ważną rolę w zrozumieniu ofiary poniesionej przez polskich oficerów i inteligencję podczas II wojny światowej.
Refleksyjne wiersze oraz piosenki wprowadziły zebranych w atmosferę tamtych tragicznych wydarzeń, 
a wykład wygłoszony przez pana dr. Marka Smołę uzmysłowił wielkość tej ofiary - prawie 22 tys. jeńców, Oficerów Wojska Polskiego Sowieci zamknęli w obozach w Kozielsku, Starobielsku i Ostaszkowie 
oraz w innych miejscach, a na początku 1940 r. sowieckie władze zadecydowały o ich zamordowaniu.
Młodzież uczestnicząca w akademii w skupieniu i ze wzruszeniem przyjęła prezentowane treści. 
Ogrom bestialstwa ze strony okupanta wyzwolił w niej oczywisty protest, zwłaszcza w odniesieniu 
do bieżących wydarzeń zza naszej wschodniej granicy- postępowania żołnierzy rosyjskich na zajmowanych przez nich terenach Ukrainy. Uroczystość uświadomiła, że historia się powtarza, 
a my nie możemy przechodzić obojętnie obok zła i niesprawiedliwości