V Przegląd Twórczości Młodych Poetów organizowany przez Bibliotekę Pedagogiczną w Tarnowie.

IV Liceum Ogólnokształcące w Tarnowie > Blog > V Przegląd Twórczości Młodych Poetów organizowany przez Bibliotekę Pedagogiczną w Tarnowie.