Szkolne Rekolekcje Wielkopostne

IV Liceum Ogólnokształcące w Tarnowie > Blog > Szkolne Rekolekcje Wielkopostne

W dniach od 4-6 marca odbyły się Szkolne Rekolekcje Wielkopostne dla Szkoły Podstawowej nr 17, natomiast w dniach od 6-8 marca dla IV Liceum Ogólnokształcącego.

W Szkole Podstawowej jak i w Liceum nauki rekolekcyjne głosił ks. Marek Migacz, Dyrektor Administracyjny Kurii Diecezjalnej w Tarnowie, wieloletni Dekanalny oraz Okręgowy Duszpasterz Młodzieży. 

Rekolekcje były czasem formacji i kształtowania postaw ludzkich w uczniach, a także podejmowały współpracę między lokalną społecznością: Zespołem Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Tarnowie,
Parafią w Mościcach oraz Centrum Sztuki Mościce.