Pracownia Aktywnego Korzystania z Technologii (PAKT).

IV Liceum Ogólnokształcące w Tarnowie > Blog > Pracownia Aktywnego Korzystania z Technologii (PAKT).

W dniu 17.10.2023 część nauczycieli naszej szkoły wzięło udział w szkoleniu z aktywnego korzystania
z technologii.
Warsztat służył zainspirowaniu do kreatywnego wykorzystania sztucznej inteligencji
w edukacji.
Przyświecało mu przekonanie, aby nie dążyć do rewolucji, ale ewolucji podążając
za pokoleniem uczniów.