szkolne koło Caritas

Category

Działalność

„Nie zatwardzajmy serc, gdy słyszymy krzyk biednych. Starajmy się usłyszeć wołanie. Starajmy się postępować i tak żyć, by nikomu w naszej Ojczyźnie nie brakło dachu nad głową i chleba na stole, by nikt nie czuł się samotny, pozbawiony opieki”. Jan Paweł II   W celu niesienia pomocy najbardziej potrzebującym, członkowie Szkolnego Koła Caritas prowadzą następujące […]

Regulamin

REGULAMIN SZKOLNEGO KOŁA CARITAS W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 W TARNOWIE POSTANOWIENIA OGÓLNE § 1 Podstawą prawną powołania Koła są: a) § 7 pkt 14 Statutu Caritas Diecezji Tarnowskiej, b) Art. 56 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr256, poz. 2572 z późn. […]

Sara be oko – Zróbmy jedno serce.

To tytuł projektu realizowanego przez Stowarzyszenie „Inicjatywa Młodzi Misjom”, do którego przyłączyło się nasze Szkolne Koło Caritas. Celem projektu było szerzenie ducha solidarności z najuboższymi tego świata poprzez prowadzenie animacji misyjnej o pracy tarnowskich misjonarzy w RCA oraz poprzez zbiórkę darów do kontenera. W ubiegłym tygodniu zakończył się ostatni etap projektu, czyli pakowanie kontenera z […]