Sara be oko – Zróbmy jedno serce.

To tytuł projektu realizowanego przez Stowarzyszenie „Inicjatywa Młodzi Misjom”, do którego przyłączyło się nasze Szkolne Koło Caritas. Celem projektu było szerzenie ducha solidarności z najuboższymi tego świata poprzez prowadzenie animacji misyjnej o pracy tarnowskich misjonarzy w RCA oraz poprzez zbiórkę darów do kontenera.
W ubiegłym tygodniu zakończył się ostatni etap projektu, czyli pakowanie kontenera z darami do Afryki. Nasi uczniowie włączyli się w tę akcję. Dziękujemy wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do realizacji tego projektu.