Podziękowanie

W imieniu Pracowników Domu Tymczasowego dla zwierząt ELIZJUM w Tarnowie składam gorące podziękowania Rodzicom i Uczniom naszej szkoły za pomoc zwierzakom i okazane serce.

Joanna Kot