Podsumowanie projektu Erasmus+

IV Liceum Ogólnokształcące w Tarnowie > Blog > Podsumowanie projektu Erasmus+

 

Nauka, która jest przyjemnością, czyli o projektach programu Erasmus+, wspierającego rozwój osobisty uczniów i nauczycieli.

„Nauka nie ma żadnej ojczyzny, gdyż wiedza ludzka obejmuje cały świat.” – Ludwik Pasteur.

            W mijającym roku szkolnym w  Zespole Szkół Ogólnokształcących nr1 w Tarnowie zrealizowano trzecią już rundę Akredytacji Programu Erasmus+. Dzięki tegorocznej dotacji w wysokości 37 550 euro działaniami objęto 10 uczniów i 17 nauczycieli.

Uczenie się, szczególnie w sposób nieformalny i pozaformalny zapewnia nie tylko zdobycie wiedzy,
ale także podniesienie poziomu kompetencji i umiejętności, niezbędnych do uczestnictwa w dynamicznie zmieniającym się społeczeństwie, pozwala zrozumieć wielokulturowość, różnice międzykulturowe, a także pokonać liczne osobiste bariery. 

            Zgodnie z założeniami programu Erasmus+ przebywanie w innym państwie w celu nauki, studiowania i pracy powinny stać się normą, a każdy uczestnik mieć możliwość nauki dwóch języków oprócz języka ojczystego. Czytaj dalej: link