PIELGRZYMKA MATURZYSTÓW NA JASNĄ GÓRĘ

IV Liceum Ogólnokształcące w Tarnowie > Blog > PIELGRZYMKA MATURZYSTÓW NA JASNĄ GÓRĘ

Od XIV wieku na Jasnej Górze wznosi się klasztor oo. Paulinów. Każdego roku pielgrzymuje tam około czterech milionów ludzi. W piątek (10.03.2023) również grupa maturzystów z naszego Liceum udała
się do tego niezwykłego miejsca.

Spotkanie maturzystów rozpoczęło się w sali o. Kordeckiego, gdzie została wygłoszona konferencja wprowadzająca, aby następnie udać się do bazyliki. Młodzież mogła skorzystać z sakramentu pokuty
i pojednania.
Punktem kulminacyjnym wyjazdu była Eucharystia sprawowana przed Cudownym Obrazem Matki Bożej pod przewodnictwem bpa Stanisława Salaterskiego. Pielgrzymkę zakończyło nabożeństwo Drogi Krzyżowej na wałach jasnogórskich.

Św. Jan Paweł II, Patron IV Liceum mówił: Rozum oświecony przez wiarę zostaje uwolniony 
od ułomności i ograniczeń… (Fides et ratio, nr 43) 

Życzymy wszystkim tegorocznym Maturzystom, by pomyślnie zdali Egzaminy 
i dostali się na studia oraz wybrali właściwą drogę w swoim życiu.