HDK

Klub HDK

Od 2006 roku mam szczęście pracować z młodzieżą IV LO. Prowadzę Klub Honorowego Dawcy Krwi. Organizujemy liczne atrakcje w ramach tematyki Przysposobienia Obronnego:

  • Uczestniczymy w Biegach i Marszach na Orientację.
  • Sobotnie ranki spędzamy na strzelnicy LOK-u.
  • Szkolimy się i uczestniczymy w licznych konkursach i zawodach Pierwszej Pomocy. Zdobyliśmy II miejsce w Olimpiadzie Wiedzy o Zdrowiu i PCK.

Co roku około 100 uczniów otrzymuje certyfikat ukończenia kursu pierwszej pomocy w ramach kursów organizowanych przy współpracy z Ratownictwem Medycznym.

W roku 2007 wystawiliśmy przedstawienie promujące potrzebę edukacji pierwszej pomocy. Zajęliśmy II i III miejsce  w województwie na Olimpiadzie Wiedzy o Prawie Humanitarnym. Zrzeszamy około 20 regularnie i chętnie oddających krew pełnoletnich uczniów, członków klubu HDK.

Od dwóch lat organizujemy Bieg na Orientację w naszej „małej ojczyźnie” – Mościcach.

Zachęcamy do współpracy z nami – nie będziecie się nudzić.

Opiekun HDK: Piotr Załęski

Działalność – HDK

Klub Honorowych Dawców Krwi w IVLO działa od lat prężnie. 22 września uczniowie klas 3 LO licznie zadecydowali przyłączyć się do akcji honorowego oddania krwi! Zgłosiło się ponad 20 uczniów. Oddaliśmy prawie 9l krwi.

Transplantacja szpiku kostnego – HDK

Zapraszamy osoby które zechcą uratować życie … i oddać szpik kostny!!! Współpracując z Fundacją Przeciwko Leukemii Agaty Mróz Olszewskiej i Stowarzyszeniem Kropla dwa razy do roku rejestrujemy nowych dawców szpiku kostnego zawsze w mikołajki i 1 dzień wiosny 🙂 Procedury : Trzeba mieć ukończone 18 lat, spełniać podstawowe warunki dla honorowych krwiodawców. Przyszłego dawcę wykluczają […]

Honorowy dawca krwi – HDK

KTO MOŻE ODDAĆ KREW? Osoby od 18 do 65 roku życia: •    które ważą co najmniej 50 kilogramów; •    u których w ciągu ostatnich 6 miesięcy nie wykonano akupunktury, tatuażu, przekłucia uszu lub innych części ciała; •    które w ciągu ostatnich 12 miesięcy nie miały wykonanych żadnych zabiegów operacyjnych, endoskopowych i innych diagnostycznych badań (np. […]