Obecnie uczący

Przedmioty humanistyczne i artystyczne

język polski

mgr Cieśla Bernadeta
mgr Faltyn-Pokrywka Irena – wychowawca kl.4g
mgr Leśniowska-Skaza Agata
mgr Porosły Małgorzata
mgr Poparda Małgorzata
mgr Serek Agnieszka
mgr Zaklikiewicz-Micał Monika – wychowawca kl.4a

język angielski

mgr Czuba Małgorzata
mgr Filip Agnieszka
mgr Garstka – Matura Bernadeta – wychowawca kl.1e
mgr Kołodziej Agnieszka – wychowawca kl.2c
mgr Łabno Agnieszka – wychowawca kl.2a
mgr Łuszczyk Agnieszka
mgr Machalska Monika – wychowawca kl.4c
mgr Maziarz-Pasek Anna – wychowawca kl.3c
mgr Rawińska Anna – wychowawca kl.3g
mgr Słowińska Dorota – wychowawca kl.2g

język niemiecki

mgr Chabińska-Węgrecka Anna
mgr Janas Ewa
mgr Świętnicka Teresa

język francuski

mgr Polek Małgorzata
mgr Śliwińska – Kulesa Renata

język łaciński

mgr Furmańska Joanna

język włoski

mgr Polek Małgorzata
mgr Wajda Urszula

wos

mgr Bąk Michał
mgr Kuta Tomasz

historia

mgr Bąk Michał – wychowawca kl.1c
mgr Derendal Renata
mgr Kras Krystyna
mgr Smoła Marek

historia i teraźniejszość

mgr Bąk Michał
mgr Kuta Tomasz

religia

ks. Janczura Wojciech
mgr Kras Barbara
ks. Ligęska Sebastian

historia sztuki

mgr Walecki Wojciech

wdż
 
mgr Sykała Ewa
mgr Święch Anetta
mgr Zielińska Renata

 

psychologia

mgr Zielińska Renata

edukacja dla bezpieczeństwa

mgr Załęski Piotr

Przedmioty ścisłe i wf

matematyka

mgr Cebulska-Beberok Maria
mgr Czosnyka Anna – wychowawca kl.1f
mgr Jasnosz Beata – wychowawca kl.3e
mgr Korcyl Magdalena
mgr Kubień Beata
mgr Kubień Lesław – wychowawca kl.4d
mgr Leśniak Renata – wychowawca kl.1a

fizyka

mgr Dzieńska Grażyna
mgr Gajda Marek
mgr Regiec Paweł – wychowawca kl.3a
mgr Seruś Stanisław

chemia

mgr Drwal Maria
mgr Jakus-Piotrowska Barbara – wychowawca kl.2d
mgr Piątek Ewa – wychowawca kl.3b

biologia

mgr Budzik Karolina – wychowawca kl.1g
mgr Kras Magdalena – wychowawca kl.3d
mgr Mleczek Katarzyna
mgr Mucha Krzysztof – wychowawca kl.1d

geografia

mgr Kopek Małgorzata – wychowawca kl.2e
mgr Ścieńska Magdalena – wychowawca kl.4e

informatyka

mgr Chrząszcz Zygmunt
mgr Dąbrówka-Długosz Agnieszka – wychowawca kl.1b
mgr Dzieńska Grażyna

wychowanie fizyczne

mgr Adamczyk Kinga
mgr Chłopecka Monika – wychowawca kl.2b
mgr Kościńki Jarosław
mgr Mosio Jarosław
mgr Plichta Piotr
mgr Snopkowski Jacek
mgr Sroka Małgorzata
mgr Suski Jan
mgr Tutaj Paweł
mgr Żmuda Tomasz

przedsiębiorczość

mgr Furmańska Joanna
mgr Golińska Grażyna