Linki dla nauczycieli

Karta Nauczyciela

oke | komisja egzaminacyjna

prawo oświatowe 

dziennik ustaw

Ministerstow Edukacji Narodowej

Kuratorium Oświaty w Krakowie

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna