Ks. prof. Michał Heller – absolwent IVLO- nagrodzony

IV Liceum Ogólnokształcące w Tarnowie > Blog > Ks. prof. Michał Heller – absolwent IVLO- nagrodzony

Z radością informujemy, iż ks. prof. Michał Heller, absolwent IV LO, kapłan, fiozof, kosmolog, fizyk teoretyczny i naukowiec został laureatem Nagrody Polskiej Akademii Umiejętności im. Erazma i Anny Jerzmanowskich. Ta zaszczytna nagroda nazywana niegdyś polskim Noblem, pozwala uhonorować osoby, które przez swe prace literackie, naukowe lub humanitarne dokonywane z pożytkiem dla ojczystego kraju potrafiły zająć wybitne stanowisko w społeczeństwie polskim. Gala wręczenia nagrody odbyła się 12 grudnia 2022r. w sali senatorskiej Zamku Królewskiego na Wawelu. Ksiądz prof. Michał Heller otrzymał nagrodę za „doniosłe badania nad filozofią nauki, w tym szczególnie nad niezwykle ważnym problemem matematyczności świata, odkrytej przez Pitagorasa i potwierdzonej przez współczesną naukę.” „Próby zrozumienia tej zadziwiającej własności Kosmosu były i pozostają aż do naszych czasów ważnym tematem rozważań najwybitniejszych myślicieli.”

Serdecznie gratulujemy Księdzu Profesorowi otrzymania Tej zaszczytnej nagrody!

https://tarnow.gosc.pl/doc/7990991.Ks-prof-Michal-Heller-nagrodzony