Funduszowa Essa

We wtorek 28 listopada 2023 r., w auli szkolnej, odbyło się spotkanie z p. Michałem Warzała, przedstawicielem Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich. W wydarzeniu tym uczestniczyli uczniowie klas: 3b, 3c, 3g, 4e oraz przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego IV LO. Spotkanie rozpoczął bardzo interesujący wykład o Unii Europejskiej a podsumowaniem był quizz na platformie Kahoot, w którym udział wzięło 60 uczniów. Quizz ten był równocześnie szkolnym etapem konkursu wiedzy o Funduszach Europejskich w Małopolsce „Funduszowa Essa”. Najlepsi okazali się: Banaś Kacper (4e), Bubisz Urszula (3b) oraz Mularz Bartłomiej (4e). Laureaci otrzymali dyplomy oraz nagrody a przede wszystkim awansowali do etapu wojewódzkiego konkursu, który odbędzie się w pierwszym kwartale 2024 roku.

Gratulujemy!!!