EUROPEJSKI TYDZIEŃ ŚWIADOMOŚCI DYSLEKSJI 2023

IV Liceum Ogólnokształcące w Tarnowie > Blog > EUROPEJSKI TYDZIEŃ ŚWIADOMOŚCI DYSLEKSJI 2023

Październik jest miesiącem, w którym od wielu lat Europejskie oraz Polskie Towarzystwo Dysleksji zaprasza do udziału w akcji społecznej, której celem jest przypomnienie, że wśród nas – naszych kolegów, podopiecznych są także uczniowie o specyficznych potrzebach edukacyjnych. Tegoroczne obchody Europejskiego Tygodnia Świadomości Dysleksji odbywają się w dniach 2-6 października pod hasłem „Uczeń z dysleksją w cyfrowym świecie”. Jest to dobra okazja do tego, aby dowiedzieć się lub przypomnieć sobie, czym jest dysleksja. Międzynarodowe Towarzystwo Dysleksji podaje, iż „Dysleksja jest specyficznym zaburzeniem w uczeniu się o podłożu neurobiologicznym. Charakteryzuje się trudnościami w adekwatnym i/lub płynnym rozpoznawaniu słów oraz słabymi zdolnościami dekodowania i poprawnego pisania. Trudności te są zazwyczaj wynikiem deficytu fonologicznego aspektu języka, często niewspółmiernego do innych zdolności poznawczych i efektywnych metod nauczania stosowanych w szkole. Wtórnie mogą wystąpić problemy z czytaniem ze zrozumieniem i kontaktem ze słowem pisanym, które mogą ograniczyć rozwój słownictwa i wiedzy ogólnej.”Szanowni Rodzice!
Stwierdzenie dysleksji rozwojowej jest pierwszym krokiem na drodze do pokonania trudności.
Jeśli jednak chcemy, by nasze dziecko osiągało rezultaty adekwatne do jego możliwości, a w przyszłości również sukcesy zawodowe, warto pamiętać o systematycznej, ukierunkowanej pracy.
Ogromna odpowiedzialność spoczywa tutaj właśnie na rodzicach, którzy powinni wspierać działania szkoły
i zachęcać swoje dziecko do podejmowania dodatkowego wysiłku.
Systematyczna praca w szkole i w domu jest, bowiem warunkiem skutecznego oddziaływania i tylko w ten sposób można przezwyciężyć trudności dyslektyczne. Dlatego też szczególnie gorąco zachęcamy rodziców dzieci ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi do zapoznania się z niżej zamieszczonymi poradnikami
i wskazówkami, które się w nich znajdują.
Pamiętajmy, że rola rodzica w wykrywaniu i pokonywaniu trudności u dziecka jest niezmiernie ważna,
gdyż nikt nie zna dziecka lepiej od jego własnych rodziców i nikt nie spędza z nim tak dużo czasu…
Zachęcamy do zapoznania się z prezentacją, która rozwieje wątpliwości rodziców dotyczące dysleksji:

Jestem rodzicem dziecka z dysleksją: link

Jak poprawić sprawność grafomotoryczną: link