Erasmus+ „Zmienia życie, otwiera umysły”!

IV Liceum Ogólnokształcące w Tarnowie > Blog > Erasmus+ „Zmienia życie, otwiera umysły”!

Kolejna mobilność za nami!

W dniach 15 – 22.04.2023r. grupa 10 uczniów naszego liceum pod opieką p. Moniki Chłopeckiej i Doroty Słowińskiej wyjechała do miasta Pesaro we Włoszech i uczestniczyła tam w zajęciach w szkole partnerskiej Liceo Mamiani.

Praca w międzynarodowej grupie, w języku angielskim, przyczyniła się do rozwoju kompetencji językowych, minimalizacji barier i budowania otwartości na inność i różnorodność. Bardzo interesujące zajęcia teoretyczne i praktyczne wpłynęły na podniesienie poziomu kompetencji matematyczno-przyrodniczych oraz cyfrowych a także motywacji do dalszej nauki. Zorganizowane wycieczki i zajęcia plenerowe zwiększyły świadomość znaczenia aktywnego udziału w kulturze fizycznej dla jakości życia
i funkcjonowania w zmieniającym się społeczeństwie, wzmocniły kompetencje osobiste oraz świadomość konieczności zapobiegania zagrożeniu uzależnienia i wykluczenia wynikającym z funkcjonowania
w rzeczywistości wirtualnej. Współpraca z rówieśnikami z innego kraju wpłynęła na kształtowanie postawy empatii, negocjacji, dialogu, otwierania się na zmiany społeczne i edukacyjne oraz potrzeby ludzi, wzmocniła inteligencję emocjonalną.

Był to tydzień pełen trudu ale też wspaniałych doświadczeń i wzruszeń.
Zapraszamy do śledzenia strony poświęconej projektom edukacyjnym realizowanym w naszej szkole Mobilna Akademia Umysłu przy ZSO nr 1 w Tarnowie: link