Emerytowani

Wielki, kto się rozumem ponad tłumy wznosi,
Wielki, kto szczytnym słowem światu prawdę głosi,
Lecz czy nie większy, kto w ciszy i skupieniu,
Wierny na zawsze powołaniu swemu,
Niesie światło nauki bez sławy, rozgłosu,
Dając go z cierpliwością człowiekowi drugiemu?
On rzetelnie i konsekwentnie rzeźbi dusze oporne,
By stały się na trudy i zło świata odporne.
Dla czynów bez rozgłosu, z miłości spełnionych,
Niesiemy podziękowania z serc wdzięcznością przepełnionych.

EMERYTOWANI NAUCZYCIELE IV LO:

Regina Baczyńska
Anna Baj
Jacek Belcarski
Maria Bilska
Irena Bugajska
Bogumiła Burgielska
Danuta Bulaga
Bogusława Czapiga
Bożena Faber
Jolanta Ferenc-Zając
Maria Gazda
Jadwiga Gierlaszyńska
Czesław Gogola
Halina Gurbisz
Jan Hebda
Barbara Huk

Maria Kamykowska-Mróz
Małgorzata Kaźmierska
Danuta Kolendo
Anna Kordela
Anna Krakowska
Teresa Leśniak
Marianna Łoboda
Anna Makara
Władysława Małopolska
Jadwiga Mazanek
Zofia Nieć
Ewa Obrzut
Jadwiga Pilch
Maria Powroźnik
Dorota Pyra-Kapłońska
Barbara Ropek
Zdzisława Siudut
Marek Skowyra

Anna Skórska
Barbara Słowik
Adolf Stach
Czesław Sterkowicz
Wanda Sterkowicz
Władysław Strejczek
Maria Sułowska
Maria Sznajder
Aleksandra Twardy
Marta Walczak
Władysław Węgiel
Maria Wielgus
Franciszek Witek
Bogumił Włodarz
Anna Wróbel

EMERYTOWANI PRACOWNICY ADMINISTRACJI I OBSŁUGI:

Grażyna Boruta
Danuta Ciepielowska
Danuta Izworska
Halina Kołeczek
Józef Kołeczek
Krystyna Klich
Helena Knapik
Maria Król
Bogumiła Miś

Alicja Ostręga
Stanisława Pacan
Stanisława Pikus
Wanda Smolińska
Irena Srebro
Stanisława Stańczyk
Danuta Wilczyńska
Genowefa Witek
Stanisław Zaranek
Krystyna Zięba
Krystyna Ziemian
Maria Żyra