Chór Discantus

Chór Discantus założony został w 1999 roku z inicjatywy dyrygentki, nauczycielki muzyki – Marty Cichoń przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Tarnowie-Mościcach. Początkowo był to czterogłosowy zespół mieszany, składający się z uzdolnionych muzycznie uczniów szkoły licealnej. Na przestrzeni swojej działalności, zespół przechodził różne metamorfozy, tak, iż obecnie w skład chóru wchodzą same dziewczęta. Pierwszy występ chóru miał miejsce 11 listopada 1999 roku, podczas uroczystości akademii szkolnej. Jak głosi pierwszy wpis w kronice: „mimo krótkiego stażu, pierwszy występ należy zaliczyć do udanych”. To właśnie wtedy z zapałem i zaangażowaniem współtwórców, zespół oficjalnie rozpoczął swą działalność. Niespełna dwa miesiące później, w grudniu, chór postanowił sprawdzić się w Ogólnopolskim Festiwalu kolęd i pastorałek, biorąc udział w eliminacjach w Tuchowie. Choć nie udało się zakwalifikować do finału, było to nowe doświadczenie, które poszerzyło horyzonty zespołu i utwierdziło w przekonaniu, że warto śpiewać. W 2001 roku zostały uszyte stroje dla chóru, które zaprojektowała Pani Barbara Czekańska.

Skład

Zespół podlega stałym zmianom – z początkiem każdego roku szkolnego w jego szeregi wkraczają nowe dziewczęta z młodszych klas, ale też każdego roku szeregi te – po kilku latach wspólnego śpiewania – opuszczają najstarsze chórzystki, maturzystki. Od 2011 roku w skład chóru weszły także uczennice Szkoły Podstawowej nr 17.

Osiągnięcia

Do najważniejszych osiągnięć zespołu należą: – 2001 r. – udział w Małopolskich Spotkaniach Kolędowych – 2006 r. – wyróżnienie w Finale XXVI Ogólnopolskiego Konkursu Chórów a’capella dzieci i młodzieży w Bydgoszczy – 2007 r. – III miejsce w Małopolskim Przeglądzie Kolęd i Pastorałek w Krakowie – 2008 r. – wyróżnienie w Małopolskim Przeglądzie Kolęd i Pastorałek […]

Repertuar

W swoim repertuarze chór posiada utwory dwu-, trzy- i czterogłosowe o charakterze sakralnym, (takie jak Ave Maria, Ave Verum, Gaude Mater), kolędy,a także szereg pieśni patriotycznych, które prezentuje podczas uroczystości szkolnych i środowiskowych (z okazji Święta Niepodległości oraz zakończenia roku Uniwersytetu Trzeciego Wieku, Domu Pomocy Społecznej w Tarnowie -Mościcach). Niejednokrotnie chór występował w Kościele pw. Najświętszej […]