Charytatywna Kwesta na Cmentarzu

IV Liceum Ogólnokształcące w Tarnowie > Blog > Charytatywna Kwesta na Cmentarzu

W ostatnich dniach młodzież należąca do Szkolnego Wolontariatu RAZEM aktywnie uczestniczyła w kwestach charytatywnych na pobliskim Cmentarzu w Mościcach. 
Wolontariusze przez kilka dni zbierali środki na renowację polskich grobów we Lwowie i na Kresach. Kwestę jak co roku zorganizowało Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo – Wschodnich.
Natomiast w  Uroczystość Wszystkich Świętych  młodzież zbierała środki na odnowę zabytków na Starym Cmentarzu, włączając się tym samym w jubileuszową 30. kwestę zorganizowaną przez  Komitetu Opieki nad Starym Cmentarzem w Tarnowie.
Wszystkim wolontariuszom dziękujemy za wytrwałą pracę.