Katarzyna Kajpust

By

W ostatnich dniach młodzież należąca do Szkolnego Wolontariatu RAZEM aktywnie uczestniczyła w kwestach charytatywnych na pobliskim Cmentarzu w Mościcach. Wolontariusze przez kilka dni zbierali środki na renowację polskich grobów we Lwowie i na Kresach. Kwestę jak co roku zorganizowało Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo – Wschodnich.Natomiast w  Uroczystość Wszystkich Świętych  młodzież zbierała środki na odnowę zabytków...
Read More